​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ny forskningsplan for Region Hovedstadens Psykiatri

​Forskning er drevet af nysgerrighed og begejstring over at opnå nye indsigter. Det er en drivkraft for vores forskere at forbedre den eksisterende behandling og finde nye løsninger til gavn for patienterne. Region Hovedstadens Psykiatri sætter med Forskningsplan 2022-2027 retningen for de kommende års vigtige arbejde. 

Vent...

​Psykiske lidelser udgør omtrent en fjerdedel af det samlede sygdomsbillede. Hvis vi skal hjælpe de mange børn, unge og voksne med en psykisk lidelse bedst muligt, skal vi blive ved med at udvikle og tilpasse vores behandling med forskningen som fundament. 
- Vores forskning skal bidrage til, at flere patienter fremover kan tilbydes en mere personligt tilpasset behandling, og at færre borgere udvikler psykisk lidelse, siger Ida Hageman, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri. 

I forskningen undersøger vi årsager, sygdomsmekanismer, behandlingsinterventioner og recovery-indsatser. Vi skal bidrage til ny viden om de faktorer, der leder til psykiske lidelser og om den mest virksomme behandling. Vores forskning sker i et tæt samarbejde med klinikken og involverer patienter og pårørende. 

- Forskningen er det fundament, som behandlingen står på, derfor er det vigtigt, at vi styrker den psykiatriske forskning, siger Ida Hageman.

Sådan arbejder vi med Forskningsplanen

Den nye forskningsplan bygger på input fra alle forskningsmiljøer i Region Hovedstadens Psykiatri via workshops og feedback på udkast til planen. Planen beskriver de strategiske indsatsområder, vi som hospital skal arbejde med i perioden 2022-2027. 

35 mål beskrevet i planen skal bidrage til at løfte forskningen. Her er to eksempler: 
Vi vil styrke forskningssamarbejdet lokalt, nationalt og internationalt. Vi har eksempelvis som mål at etablere et netværk for yngre forskere og at etablere to årlige rejselegater á 50.000 kr., så vores forskere kan komme ud og hente international viden og etablere nye samarbejder.
Vi vil styrke involvering af patienter og pårørende som samarbejdspartnere i forskningen, og samtidig vil vi øge antallet af patienter, der deltager i et forskningsprojekt. Vi har som mål, at 20 procent af alle patienter, som har et aktivt behandlingsforløb i hospitalspsykiatrien, deltager i et forskningsprojekt, når vi når 2027.

- Vi ønsker, at flest mulige patienter bliver tilbudt deltagelse i forskningsprojekter, så vores patienter kan bidrage til udviklingen af nye behandlinger og er med til at tilvejebringe data, der kan indgå i den videre forskning, siger Ida Hageman.

Her er vores indsatsomrder

Vi vil: 
Styrke koblingen mellem forskning og behandling
Styrke forskningen i årsager og sygdomsmekanismer
Styrke forskningen i forebyggelse af psykiske lidelser og tidlige indsatser 
Styrke forskningen i recovery  
Styrke involveringen af patienter og pårørende i forskning 
Styrke forskningssamarbejdet lokalt, nationalt og internationalt
Gøre det lettere at være forsker  
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor