Forslag til hospitals- og psykiatriplan sendes i høring efter 22. marts

Hospitals- og psykiatriplan 2020 styrker kvaliteten for patienten.

Forlig mellem S, SF, Radikale og V

Efter regionsrådsmødet den 22. marts er udmøntningen af den politiske aftale mellem forligspartierne (S, SF, Radikale, V) om Region Hovedstadens Hospitals- og psykiatriplan 2020 klar til at blive sendt i høring. Med planen styrker Region Hovedstaden kvaliteten for patienten – gennem hele forløbet - fra han bliver syg, til han kommer på hospitalet – og hjem igen.
 
På det somatiske område sker følgende:
(link til nyhedsmaterialet på Region Hoveds​tadens hjemmeside)

På psykiatriens område sker følgende:

Enestuer overalt i psykiatrien

Vi omlægger psykiatrien – til mere ambulant behandling og enestuer overalt.

Vi får færre, men mere slagkraftige enheder med et styrket fagligt miljø. Dertil kommer, at vi øger den opsøgende og udgående indsats samt styrker retspsykiatrien.

I Region Hovedstaden vil også psykiatrien være inddelt i fire planlægningsområder.

Erstatter planerne fra 2007

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 tager udgangspunkt i Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 og erstatter dem begge.

Plan for vedtagelsesproces

Efter regionsrådsmøde d. 22. marts sendes forslaget for den nye hospitals- og psykiatriplan i høring, og efter planen skal planen endeligt vedtages på et regionsrådsmøde d. 21. juni 2011.

Redaktør