Fra stenalder til fremtidens psykiatri på 6 år

​Omkring 2015 begynder byggeriet af det nye Psykiatrisk Center Sct. Hans. Et stort byggeprojekt, der bl.a. indebærer nybyggeri og en udvidelse af det retspsykiatriske speciale i Region Hovedstaden. Som led i forberedelserne foretages arkæologisk prøvegravning.

Der graves i fortiden

Udstyret med en gravmaskine, en spade og nogle bambuspinde har museumsinspektør Palle Østergaard Sørensen fra Roskilde Museum i de forgangne dage været beskæftiget i jorden omkring Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Han leder efter spor fra fortiden.​

Roskilde Museum er ansvarlig for undersøgelsen. Museumsinspektøren fortæller, at det næsten er blevet fast kutyme ved større anlægsprojekter at starte med en sådan 'prøvegravning'. Det betyder, at bygherren kan undgå en senere forsinkelse i byggearbejdet. ​

En gravmaskine har derfor været i gang med at grave render i jorden omkring de gamle æbletræer på Solbakken. Og lige under overfladen leder Palle Ø. Sørensen efter mørke aftegninger i leret.

Dem er der mange af – og de står næsten helt symmetrisk på en lang række– og er ca. 50 cm i diameter. 

Et selvforsynende hospital
Psykiatrisk Center Sct. Hans blev et hospital tilbage i begyndelsen af 1800-tallet, og fra starten af sikrede områder med bl.a. dyrkede afgrøder, forskellige frugt- og valnøddetræer en stor grad af selvforsyning.

- "Leret i disse huller er flere steder blandet med tegl og stykker af porcelæn, og det betyder, at de er gravet der i nyere tid. Vi gætter derfor på at den lange række af mørke pletter stammer fra en beplantning af frugttræer i området."

Spor fra stenalderen

Et enkelt sted er den mørke aflejring større og mere ukurant i kanten. Den mørke aflejring er ca. 1x3 meter i omkreds, og både størrelse og form har fået Palle Ø. Sørensen til at tage spade og graveske til hjælp for en nærmere undersøgelse.​

Ved granskning af jorden dukker potteskår og afslag fra flinteredskaber op. Det tyder for Palle Ø. Sørensen på, at der denne gang er tale om spor fra en stenalderboplads fra den periode hvor de tidligste bønder kom til landet.​​​​​


- "Vi finder ofte spor fra denne tid i området ved Roskilde fjord. I jægerstenalderen bevægede mennesket sig rundt fra boplads til boplads i jagten på føde, og bl.a. fjordens muslinger, østers og fisk var en yndet spise."

Prøvegravningen ved Psykiatrisk Center Sct. Hans varer ca. tre dage, og efterfølgende leverer Roskilde Museum en rapport, hvor fundene beskrives, og der gives en endelig vurdering af, om der er belæg for en yderligere (arkæologisk) udgravning.​

Redaktør