Frygten for ensomhed fylder mest ved udskrivelse

Hvordan får jeg mest muligt ud af min indlæggelse, og hvordan kommer jeg bedst ud og videre i livet, når behandlingen er slut? Disse spørgsmål kan Udskrivningsguiden bl.a. hjælpe dig til at få talt med personalet om, mens du er indlagt.​

Forsiden Udskrivningsguiden 2014_web.jpg

Udskrivningsguiden er skrevet af tidligere psykiatriske patienter, som selv har været indlagt og derfor har prøvet at blive udskrevet. Den ligger i din velkomstmappe, som du får ved indlæggelse.

Se også Udskrivningsguiden her​: UdskrivnGuide 2014 2 oplag Lille format.pdf

Hvis du for alvor skal have glæde af guiden, skal den dog bruges, mens du er indlagt.

Det er rådet fra både en sygeplejerske, en klinisk sygeplejespecialist og en afdelingssygeplejerske, som alle bruger udskrivningsguiden i det daglige arbejde både under indlæggelsen og ved udskrivelse.

Desværre er der for få, der ligesom de tre bruger guiden i arbejdet, viser en evaluering.

​Evaluering af guiden

Region Hovedstadens Enhed for evaluering og brugerinddragelse har via spørgeskemaer spurgt 52 patienter og 27 afdelingssygeplejersker om deres kendskab til og brug af Udskrivningsguiden. Derudover er 12 patienter og 7 medarbejdere blevet interviewet om guiden.

 - Der tegner sig et billede af at, udskrivningsguiden fylder relativt lidt blandt medarbejdere og patienter. Den ligger i velkomstmappen eller bliver udleveret på anden vis, men den bliver ikke anvendt yderligere, står der blandt andet i evalueringen.

Klavs Serup Rasmussen, som har været med til at skrive Udskrivningsguiden, og gentagne gange har været ude og undervise både patienter og personale i brug af guiden, mener, det er positivt, at den udleves til alle i velkomstmappen.

Han anbefaler dog også, at man forsøger at få den til at indgå i dagligdagen på afsnittet.

- Den er god at bruge i hele indlæggelsesforløbet, så det er godt, at du som patient har den fra starten. Det, der står i guiden, tager udgangspunkt i dit perspektiv ikke behandlerens. Hvis man taler sammen med udgangspunkt i guiden, så kan det styrke samarbejdet om behandlingen, siger han.

Læs mere i ​Evalueringsrapporten: Evaluering af udskrivningsguiden_20150915_final.pdf

Brug Udskrivningsguiden i gruppeundervisning

Vi har talt med tre medarbejdere, som har fundet en god måde at bruge Udskrivningsguiden på i hverdagen.

Klinisk sygeplejespecialist på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød, Pia Marquard, har brugt guiden i gruppeundervisning, siden den udkom i 2013.

- Da jeg først læste i den, tænkte jeg, at den var meget omfattende og kunne være voldsom for mine patienter at sidde med selv. På det tidspunkt havde jeg en ugentlig social færdighedstræningsgruppe. Der manglende vi et emne. Så jeg foreslog, at Udskrivningsguiden kunne blive en del af den undervisning. Det var patienterne meget begejstrede for, fortæller hun.

God til at få talt om sine bekymringer

Pia Marquard er ansat på et døgnafsnit, hvor patienterne, som er unge under 30 år, er indlagt til udredning i max. syv dage.

I dag underviser hun fast en gang hver anden måned i Udskrivningsguiden. De patienter, som når at blive udskrevet uden at have haft mulighed for at deltage i hendes undervisning, samler hun og taler med enten i gruppe eller individuelt om udskrivelsen.

- Vi taler om, hvad der fylder mest hos dem, når de står over for udskrivelse. Hvad frygter de mest, og hvad glæder de sig mest til, fortæller hun.

Udskrivningsguiden er ifølge hende rigtig god at tage udgangspunkt i, når man skal tale udskrivelse.

- Jeg synes, det er vigtigt, at du som patient får lov til at sætte ord på dine tanker og følelser. Mange frygter tilbagefald. De er ofte meget glade for relationscirklen i guiden. Nogle plotter navne ind, så bliver det mere overskueligt, hvem de kan kontakte i deres netværk, hvis de får brug for støtte, fortæller hun.

Udskrivningsguide i empowermentgruppe

På afsnit 6221 i Psykiatrisk Center København er de lige nu ved at få indarbejdet Udskrivningsguiden i flere dele af hverdagen.

- Vi begyndte at bruge den mere systematisk, efter vi opdagede, at der også er afsnit i den, der handler om selve indlæggelsen. Vi bruger den i vores empowermentgruppe, som handler om at give patienterne redskaber til at komme i gang med hverdagen igen, fortæller sygeplejerske på afsnittet, Anne Brandt.

​Her er det især den del af guiden, som handler om støtte i kommunen og telefonnumre på både foreninger støttemuligheder, som er gode.

Derudover har de lagt udskrivningsguiden ud i fællesrummet, så pårørende også kan bladre i den, når de kommer på besøg.

Når Anne Brandt udleverer velkomstmappen til sine patienter, plejer hun desuden kort at gennemgå indholdet i guiden med dem og forklare, at den skal bruges til at slå op i og ikke læses fra ende til anden. Hun plejer også at tage den op ved udskrivningssamtalen med patienten.

Del af sygeplejeplan

På afsnittet vil de dog gerne bruge Udskrivningsguiden endnu mere, fordi de kan se, at den kan være en god indgang til at tage nogle vigtige samtaler.

Og formegentlig gøre samtalerne bedre og sikre, at man som patient får mere ud af samtalen.

- Folks største bekymringer i forhold til udskrivelse, er helt klart ensomhed. De frygter det med ikke at have nogen at tale med, når de kommer hjem. Der har guiden kontaktoplysninger på nogle steder, man kan tage hen. Det kan vi tale med dem om. Og hvis der er tid til det, kan vi tage med ud og besøge et af værestederne, inden de udskrives, siger afdelingssygeplejerske på afsnittet, Signe Seidelin.


Signe Seidelin og Anne Brandt fra Psykiatrisk Center København O har planer om at bruge udskrivningsguiden mere i hverdagen på afsnittet. Foto: Marie Barse

​På afsnit 6221 er man siden efterårsferien gået i gang med at holde involverende stuegang, hvor du som patient ved, hvornår du har stuegang, og hvor pårørende kan deltage. Det er en del af Region Hovedstadens målsætning om, at du skal føle dig ventet og velkommen i psykiatrien.

- I den type stuegang vil det også være oplagt at begynde at bruge guiden. Når vi skal have samtale med vores patienter om sygeplejeplanen, så kan guiden indgå her også, siger Signe Seidelin.


Nyhed skrevet af freelancejournalist Marie Barse


Redaktør