Så er det nu: PC Hvidovre og PC Glostrup fusionerer

​Den 1. februar bliver to centre til ét, når PC Hvidovre og PC Glostrup fusionerer.

FusionsMED: Som en del af fusionen og flytningen er det oprettet to fusionsMED-udvalg - ét for PCA/PCH og et for PCG/PCH. Her ses udvalget for PCG/PCG i arbejde.

Den 1. februar bliver de to centre til ét stort center under navnet PC Glostrup. Som en del af ændringen skal borgere på Vesterbro fremover betjenes af PC Amager.  Fusionen blev besluttet af regionsrådet i den seneste revidering af Hospitals- og Psykiatriplanen (HOPP 2020) i sommeren 2015. 

Siden den politiske beslutning har ledere og medarbejdere på de tre centre arbejdet for at blive klar til sammenlægning og flytning. "I løbet af efteråret har vi skullet afklare medarbejdernes situation. Cirka en tredjedel af medarbejderne fra Hvidovre flytter til Amager, mens de resterende to tredjedele forbliver i Hvidovre og bliver en del af det fusionerede PC Glostrup" fortæller centerchef for det nye PC Glostrup Birgitte Welcher. "Det har været en lang og hård proces for medarbejderne,  og jeg er imponeret over den professionalisme som både medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter har lagt for dagen. Heldigvis har vi fundet gode løsninger for langt de fleste."

Ét center - fem matrikler
Det nye PC Glostrup spreder sig over 5 adresser. Der vil fortsat vil være både døgnafsnit og ambulante tilbud på Ndr. Ringvej og på Brøndbyøstervej, og der vil desuden være ambulant behandling på alle de nuværende adresser på Gl. Kongevej, på H.J. Holstvej i Brøndby og i Ishøj. I dagene omkring d. 1. februar flytter fem sengeafsnit, og i alt bliver 19 enheder berørt af flytningerne.

"Det er først nu fusionen rigtig går i gang. Vi skal sammen sætte mål for det nye PC Glostrup og vores ambitioner er høje! Vi vil have en klar faglig profil og samtidig være et sted, hvor medarbejdere er glade for at gå på arbejde, og hvor patienterne ønsker at modtage behandling" siger Birgitte Welcher

Kom til åbningsreception d. 1. april
PC Glostrup planlægger at markere ændringen ved en stor åbningsreception d. 1. april – invitationen er på vej og alle er velkomne.

Fusionen kommer ikke til at betyde noget for den samlede sengekapacitet i RHP, men en hel del afsnit og sengepladser flytter rundt som led i fusionen. Blandt andet har man ud fra Vesterbro-borgernes brug af sengepladser på PC Hvidovre vurderet, at PC Amager har brug for 13 nye åbne senge og 20 intensive. Det betyder til gengæld, at PC Amagers rehabiliteringsafsnit, som rummer 14 senge, flyttes til PC Hvidovre.​

Redaktør