Genhusning af enheder fra PC København skyder planerne for Nyt Hospital og Ny Psykiatri i gang

​Kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der opføres på Bispebjerg Bakke fra 2014 til 2025, er rykket et skridt nærmere, da Regionsrådet i Region Hovedstaden forleden godkendte en rokadeplan for nogle af psykiatriens afsnit og enheder.

​Psykiatrisk Center København påbegynder i det kommende år en rokade af udvalgte afsnit og enheder. Det sker som led i at klargøre det byggefelt, hvor det nye somatiske hospitals bygninger skal opføres.​

Planen indebærer bl.a. at nogle af centerets åbne sengeafsnit og administrative funktioner (fra Bispebjerg) og Anoreksiklinikken (fra Afd. O på Rigshospitalet) genhuses på Gentofte Hospital. Herudover flytter nogle af centerets funktioner rundt inden for centerets egne matrikler.

Penge til istandsættelse

Regionsrådet vedtog på sit møde den 14. maj en genhusningsplan, som blandt andet indebærer, at der afsættes 36 mio. kroner til at istandsætte lokalerne på Gentofte og Rigshospitalet, som midlertidigt skal rumme de psykiatriske patienter fra Bispebjerg. ​

Det har hidtil været forudsat, at de psykiatriske patienter dels kunne genhuses i bygninger andre steder på matriklen, dels kunne forblive i den ene halvdel af en bygning, hvor den anden halvdel rives ned. Men efter en nærmere planlægning af byggeprocessen har det vist sig, at det vil have for store konsekvenser for patienterne at blive så tæt på en byggeplads med støv og støj.

Mindst belastning for patienterne
"Der er gjort meget for at prøve at finde alternative løsninger, men det er vurderet, at det her er den løsning, som er mindst belastende for den sårbare gruppe, patienterne er. Med denne løsning skånes de for larm og støj og får stadig et tilbud fysisk tæt på det, de plejer," sagde regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) forud for afstemningen

Planen indebærer blandt andet, at 52 åbne sengepladser fra Bispebjerg placeres i de arealer på Gentofte Hospital, der er blevet ledige efter flytning af psykiatriske funktioner til Ballerup. Herudover flyttes 22 lukkede sengepladser til Rigshospitalets matrikel. Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri genhuses i en pavillon på Psykiatrisk Center Ballerup. Den samlede genhusning forventes realiseret senest ved udgangen af september 2014. ​​

Det samlede kvalitetsfondsbyggeri forventes at være klar til første spadestik i foråret 2014.​

Helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg samler psykiatrien i den nordøstlige del af området. Det betyder, at psykiatrien får mulighed for at skabe bedre sammenhæng for patienter og personaleIllustration: BDP.

Se det samlede referat fra regionsrå​dsmødet her (punkt 13)

Læs mere om det samlede byggeprojekt her (Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg)

Redaktør