Cyklerne skal frem, når Læge Carsten Nørgaard (til venstre) og afdelingssygeplejerske Jacob V. Madsen​​ fra Psykiatrisk Center Frederiksberg tilser patienterne.  Foto: Ida Marie Steensborg. 

Gode resultater med Akut Psykiatrisk Hjælp

De første resultater fra PC Frederiksbergs nye tiltag med akut psykiatrisk hjælp i hjemmet kan allerede nu tydeligt aflæses i statistikken. ​

Siden PC Frederiksberg den 1. april startede Akut Psykiatrisk Hjælp er antallet af sengedage på centret reduceret med omkring 12 procent i perioden april til juli. Akut Psykiatrisk Hjælp betyder, at patienter nu, i stedet for at møde op i skadestuen, bliver triageret og derefter behandlet i eget hjem, hvis patienten ønsker det. 

Læs mere: Psykiatrien rykker ud: Reportage med Akut Psykiatrisk Hjælp

Centerchef Kristen Kistrup havde forventet et fald i antal sengedage, men er alligevel overrasket over, at udslaget er så markant.

- Vi havde jo allerede akutteamet før, så den del af modellen var på plads. Men selve gatekeeping-funktionen har gjort en stor forskel, tror jeg. Det betyder jo, at flere af de patienter, som før mødte op i skadestuen, nu bliver vurderet i telefonen og herefter behandlet i eget hjem i stedet. Det har altså givet et markant fald, siger Kristen Kistrup.

Stadig knaster
Selvom undersøgelsen af patienttilfredsheden endnu ikke giver klare indikationer, så oplever teamet, at det indblik i patienternes hverdag, som hjemmebesøgene giver, gør en forskel i den behandling, som kan tilbydes.

- Når man oplever borgeren i eget hjem, så danner der sig andre muligheder for, hvordan man kan hjælpe dem. Man får et indblik i patientens netværk og ressourcer, når man kommer i hjemmet, som man ikke kan få i akutmodtagelsen, hvor man ofte kan være usikker på, hvordan situationen egentlig er, og dermed ender med at tilbyde en sengeplads, så man er sikker på, at der bliver fulgt op. Her følger vi jo så op med hjemmebehandling i stedet. Det gør en stor forskel, siger Kristen Kistrup. 

Psykiatrien rykker ud til borgerne:  Læge Carsten Nørgaard (til venstre) og afdelingssygeplejerske Jacob V. Madsen​ besøger patienterne i eget hjem. Foto: Ida Marie Steensborg

Trods de mange positive takter, så er der enkelte knaster, som stadig skal files på. Blandt andet fremgår det også af resultaterne, at PC København har modtaget flere patienter fra det, som er PC Frederiksbergs optageområde.

- Det er noget, vi holder meget øje med, og det er nok også forventeligt. I hvert fald i en periode indtil kendskabet til tilbuddet bliver mere udbredt. Vi har et rigtig godt samarbejde med PCK, så vi har gjort det, at vi tager ud til dem med læge og sygeplejerske for at vurdere patienterne i stedet for, og det har fungeret fint. Jeg tror, at det handler om kendskab til tilbuddet, både fra patienter og praktiserende læger, som lige skal lære det at kende, siger Kristen Kistrup.

Giver et andet fokus
Der har været en bekymring for, om det at besøge patienter i eget hjem ville føre til farlige situationer, men indtil videre har der ikke været registreret hændelser af den art, ligesom der er iværksat en række initiativer, som skal sikre, at det fortsætter sådan.

Centerchef Kristen Kistrup. Foto: Camilla Falkenberg

Kristen Kistrup er overordnet meget tilfreds med de foreløbige resultater med Akut Psykiatrisk Hjælp.

- Det er selvfølgelig meget positivt, hvis vi kan sænke vores sengeforbrug med 10 procent og holde det der. Samtidig håber jeg også, at vi vil kunne registrere en større tilfredshed blandt patienterne. Men det er også vigtigt at sige, at der SKAL være senge klar til de patienter, som skal bruge en seng. Det bliver der ikke pillet ved. Men jeg tror på, at der er en stor gruppe patienter, som har større gavn af dette tilbud end en indlæggelse, selvom der givetvis er patienter, som savner skadestuen. Samtidig giver det jo automatisk en anden kultur i forhold til patienterne i og med, at vi rykker hjem til dem. Det betyder, at patienten er i fokus, og giver større grobund for patientinddragelse, som vi jo gerne vil blive endnu bedre til. ​

Redaktør