Halvandet år før deadline er Region Hovedstadens Psykiatri tæt på at nå mål om halvering af bæltefikseringer

​Sundhedsstyrelsen har netop udgivet deres halvårlige rapport om brugen af tvang i psykiatrien, og tallene viser, at det fortsat går den rigtige vej for RHP i forhold til at nedbringe brugen af bæltefikseringer. Psykiatrisk Center Amager er et eksempel på, at man kan komme langt ved at gå systematisk til værks. 

Vent...

​Brugen af bæltefikseringer falder fortsat i Region Hovedstadens Psykiatri, der nu er tæt på det politiske mål om en halvering. 

​Målet er en reduktion på 50 procent inden 2020 og lige nu ligger Region Hovedstadens Psykiatri på 47. Vi taler om tvang – og  mere specifikt andelen af patienter der bliver bæltefikseret ud af antal indlagte. Med andre ord er Region Hovedstadens Psykiatri tæt på at nå målet om en halvering halvandet før deadline. 


”Vi når snart målet og mere til, og det er vi stolte over. Der er blevet arbejdet systematisk og hårdt for at nedbringe tvang, og nu gælder det om at komme helt i mål og holde fast i den gode udvikling,” siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz. 

bæltefikseringer, milepæl.JPG

Andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i RHP. Kilde: Sundhedsstyrelsen

De positive tal om bæltefikseringer kommer fra Sundhedsstyrelsens halvårlige rapport om ’Monitorering af tvang i psykiatrien’, der netop er blevet offentliggjort. Rapporten er blevet udgivet siden 2014, hvor Region Hovedstadens Psykiatri og de andre regioner indgik en partnerskabsaftale med Sundhedsministeriet om at nedbringe tvang. Siden da er brugen af bæltefikseringer faldet markant i hele Region Hovedstadens Psykiatri, og den udvikling ser man også gerne i forhold til andre former for tvang, forklarer vicedirektør Anne Hertz. 

- Vi har netop lavet en ny handleplan for forebyggelse af tvang, hvor målet er at lytte endnu mere til patienternes perspektiv og integrere recovery-tilgangen yderligere i tvangsforebyggelsen. Derudover skal vi blandt andet også se på, hvordan vi bliver endnu bedre til at anvende fastholdelser på den mest hensigtsmæssige måde – både overfor den enkelte patient og medarbejderne.

AH ny.png

Anne Hertz har tvang som et af sine ansvarsområder

Taskforce på Amager har arbejdet systematisk på at nedbringe bæltefikseringer

Et af de centre der har formået at vende udviklingen er Psykiatrisk Center Amager. Her er man gået fra 202 bæltefikseringsepisoder i 2015 til 32 indtil videre i år. Her har man gjort flere ting for at nedbringe tvang, men først og fremmest har de nedsat en taskforce bestående af overlæger, afdelingssygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister fra intensive afsnit, fortæller klinikchef René Sjælland. 

”Vi kan se, at den systematiske opfølgning på data om tvang og ledelsesfokus er det, der gør, vi kan holde den gode udvikling. Taskforcen har arbejdet på flere konkrete ændringer – bl.a sikring af ny viden og nye kompetencer til konfliktnedtrapning efter Safewards,” siger René Sjælland, der selv har deltaget i taskforcen sammen med resten af centerledelsen på Psykiatrisk Center Amager. 

Bæltefikseringer, Amager.JPG

Antal bæltefikseringsepisoder på Psykiatrisk Center Amager fra 2014 til 2018. Kilde: PLIS


Han understreger, at patientens perspektiv har været afgørende for taskforcens arbejde. 

”Fokus har været på at inddrage patienten i udarbejdelse af forhåndstilkendegivelser – en patientplan, hvor patienten aktivt deltager i udarbejdelse af en plan for forebyggelse af og håndtering af situationer, hvor tvang kan komme på tale. Herudover har vi arbejdet på at forebygge ved at reagere hurtigere på patientens tegn på forværring, fx med aktiviteter og medicin”. 
Rene sjælland til artikel om tvang.jpg

René Sjælland har sammen med resten af medarbejderne på Psykiatrisk Center Amager formået at nedbringe antallet af bæltefikseringer markant.

Centret har også indført en ”aftenvedligeholdelsesinstruktør”, som er særligt uddannet i deeskalering og håndtering af voldsomme situationer. 
”Det kan vi se har en stor effekt på personalet og patienterne i situationen”, fortæller René Sjælland, der mener, at brugen af bælter kan komme endnu længere ned.  

”Vores næste skridt er at se på forebyggelse ambulant ved at udarbejde koordinationsplaner for de patienter, der har hyppige tvangsforanstaltninger. Det kunne for eksempel ske ved at indlægge patienten hurtigere ved forværring. Ofte kan det føre til en kortere indlæggelse uden anvendelse af samme mængde tvang. Det kan en patient med sparsom sygdomsindsigt godt se en gevinst ved,” slutter han. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor