Helsefonden tildeler 1.pris og 50.000 kroner

Overlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov, Region Hovedstadens Psykiatri, påpeger aktuelle problemstillinger i forholdet mellem social- og behandlingspsykiatri.
Overlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov er med sin besvarelse: ”Et liv i bevægelse - En helhedsorienteret psykiatri-indsats med den sindslidende i centrum” vinder af Helsefondens prisopgave om forholdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien.

Helhedsindsats for psykisk syge

Helsefonden ønsker med opgaven at sætte fokus på den ideelle helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse, der er i kontakt med såvel behandlings-psykiatrien som socialpsykiatrien.​​

Bedømmelseskomiteen har i sin indstilling lagt vægt på, at Lene Falgaard Eplov påpeger de aktuelle problemstillinger og udfordringer, der er i forholdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien.

Rehabilitering som fælles forståelsesramme

Lene Eplov peger på nødvendigheden af at have en fælles forståelsesramme og foreslår, at der tages udgangspunkt i rehabiliteringsbegrebet, defineret bredt som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Hun tænker rehabiliteringsbegrebet og brugerinddragelse ind i forhold til den psykiske syge.​

Besvarelsen giver en god og velunderbygget afdækning af problemkomplekset og af udfordringerne i arbejdet med mennesker, der er i kontakt med såvel socialpsykiatrien som behandlingspsykiatrien.

Der peges på en række samarbejdsmodeller og metoder og opgaven pointerer, hvad udviklingsarbejdet i forhold til målgruppen bør indeholde af elementer. 

Redaktør