Hjemløse dør tidligt og voldsomt

Forskere i Region Hovedstadens Psykiatri har fulgt 32.000 hjemløse danskere på deres vej gennem systemerne. Over 20.000 var diagnosticeret med psykisk sygdom eller misbrug. Reelt er tallet formentlig endnu højere. Sygdom og misbrug kan være skyld i, at hjemløse dør tyve år tidligere end resten af befolkningen.

De veletablerede registre i Danmark giver danske forskere en helt unik mulighed for at følge store grupper af danskere på deres vandring gennem systemerne. ​​

- Vi har fulgt godt 32.000 individer fra deres første kontakt i Hjemløseregistret og på deres vej gennem Det Psykiatriske Centralregister og Dødsårsagsregistret over en 11-årig periode, fortæller Sandra Feodor Nielsen, forskningsårsstuderende i Region Hovedstadens Psykiatri. ​​

Målet var at undersøge kontakter til psykiatrien, forventet levetid samt risikofaktorer for død blandt personer ramt af hjemløshed. Studiet er udført i samarbejde med bl.a. Merete Nordentoft, som er professor i klinisk psykiatri.

Hjemløse dør tidligt og voldsomt

Undersøgelsen dokumenterer en markant overdødelighed blandt hjemløse. Hjemløse mænd kan forvente at leve knapt 22 år kortere end mænd med fast bopæl, for hjemløse kvinder er tallet godt 17 år. Og dødsårsagen er i langt højere grad selvmord og ulykker end for andre danskere. ​

Hjemløse kvinder begår 15 gange oftere selvmord end kvinder i baggrundsbefolkningen. Hjemløse mænd syv gange oftere end mænd i baggrundsbefolkningen. Død ved ulykke – fx overdosis, fald eller trafikuheld – forekommer 19 gange oftere for hjemløse kvinder end for andre kvinder. Hjemløse mænd 12 gange oftere end andre mænd.

Ekstrem høj andel har psykisk sygdom eller misbrug

Godt 60 % af de personer, der blev fulgt, var diagnosticeret med psykisk sygdom eller misbrug. Ca. 10 % havde både psykisk sygdom og misbrug – såkaldt dobbeltdiagnose.​

- Reelt er antallet af hjemløse med psykisk sygdom og misbrug formentlig endnu højere. Undersøgelsen omfattede ikke oplysninger om hjemløses kontakt med egen læge. Desuden viser andre undersøgelser, at mange hjemløse har psykiske sygdomme eller misbrug uden nogensinde at have været i kontakt med behandlingssystemet, siger Sandra Feodor Nielsen.​​

Netop misbrug og dobbeltdiagnose ser ud til at være forbundet med den højeste risiko for at dø blandt hjemløse: Hjemløse kvinder med misbrug eller dobbeltdiagnose har 70 % højere risiko for at dø end hjemløse kvinder uden kontakt til psykiatrien. Det tilsvarende tal for mænd er 40 %.​​

Forskningsprojektet giver ikke noget svar på, om hjemløshed udløser psykisk sygdom og misbrug – eller omvendt. Derfor giver resultaterne heller ikke et entydigt svar på, om det er bedst at sætte ind med forebyggelse på det ene eller andet område.​​

- Lige nu må vi slå fast, at mennesker, der både er hjemløse og har psykisk sygdom eller misbrug er i en højrisikogruppe set i et folkesundhedsperspektiv. Der er behov for en særlig indsats, hvis vi skal rette op på de skæve statistikker og nedbringe sygeligheden og dødeligheden blandt hjemløse. Det drejer sig om mennesker, der er mindre tilbøjelige til selv at opsøge hjælp eller som har svært ved at følge et behandlingsforløb, selvom de har en diagnose, siger Sandra Feodor Nielsen.​

Sandra Feodor Nielsen håber på i de kommende år at få mulighed for at forske videre i årsagssammenhængen for at opnå bedre forståelse af overdødeligheden blandt hjemløse i Danmark.

Psykiatere opsøger patienterne

I Region Hovedstadens Psykiatri, Danmarks største psykiatriske hospital, har man gennem mange år tilrettelagt behandlingstilbud, som også marginaliserede grupper kan få gavn af.​​

- Det gør vi bl.a. gennem OP-team, som består af psykiatere, sygeplejersker og socialrådgivere. Teamet henvender sig aktivt til patienterne, der hvor de nu er. Vi udvider antallet af OP-team de kommende år. Som en del af sundhedsaftalen for de næste fire år sætter vi samtidig gang i en række projekter, der skal sikre bedre behandling til særligt sårbare patienter, herunder hjemløse, fortæller vicedirektør Peter Treufeldt.​

- Vi forsker i denne patientgruppes særlige vanskeligheder for at kunne styrke Psykiatriens tilbud på et solidt grundlag. Hjemløse med psykiske vanskeligheder er en svær gruppe at behandle og følge op på, og vi samarbejder tæt med alle kommuner i regionen – det er vigtigt, at der er tæt samarbejde mellem vores lægelige eksperter og kommunens medarbejdere, der har den nære kontakt til patienterne på gadeplan. Pt samarbejder Region Hovedstadens Psykiatri med Københavns Kommune om et fælles projekt, siger Peter Treufeldt.
​​​​  
Redaktør