Høje doser antipsykotika på flere psykiatriske centre

Stikprøver viser, at højere doser antipsykotika (olanzapin) end de vejledende er blevet ordineret ikke blot på Psykiatrisk Center Glostrup men også på andre psykiatriske centre i regionen. Region Hovedstadens Psykiatris nedsatte taskforce undersøger nu de lægefaglige årsager til, at de vejledende doser i nogle tilfælde overskrides.
Da direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri i marts 2012 modtog anonym henvendelse om mulig overskridelse af medicindoser på Psykiatrisk Center Glostrup, foretog man stikprøver på fem andre psykiatriske centre.

Markante forskelle fra center til center

Der er trukket tal for samtlige administrationer af olanzapin på centrenes sengeafsnit i perioden 1. januar – 15. marts 2012. Prøverne viser markante forskelle i anvendelsen olanzapin. Nogle centre giver høje doser til mange patienter – heraf nogle over en længere periode end andre -, andre centre giver høje doser til få patienter, mens nogle centre ikke giver høje doser.

Da Sundhedsstyrelsen på baggrund af henvendelser fra medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri iværksatte en uvildig undersøgelse af medicineringsanvendelse på Psykiatrisk Center Glostrup, var direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri allerede i gang med at planlægge en proces, hvor medicineringspraksis på tværs af regionen skulle drøftes i relevante, kliniske fora, herunder blandt klinikchefer og i Psykiatriens Lægemiddelkomité.

Intern undersøgelse og taskforce

Denne proces kører fortsat, mens der nu parallelt er nedsat en intern undersøgelse af medicinanvendelsen i hele Region Hovedstadens Psykiatri, samt en medicin-taskforce, der skal analysere og vurdere resultaterne af den interne undersøgelse.

- For os er patientsikkerheden det vigtigste. Vores kliniske vejledninger anbefaler en maksimal olanzapindosis ved akut behandling af psykose. Nu undersøger vi præcis, hvad der ligger til grund for de højere doser. Hvis der er solid, lægefaglig grund til at benytte højere doser, skal vi kigge på, om vejledningen bør laves om. Hvis ikke, sikrer vi, at praksis ændres med det samme, siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt.

Taskforcen skal:

- se på de data, den interne undersøgelse viser
- validere og analysere data
- vurdere, hvad der evt. er behov for at undersøge nærmere
- vurdere, om der skal ske ændringer i praksis og/eller vejledningerne

Formålet med taskforcens arbejde er derudover at kunne besvare de afgørende spørgsmål:

- Har patientsikkerheden været bragt i fare ved brug af de anvendte doser olanzapin?
- Har der været tilstrækkelig lægefaglig grund til at anvende de høje doser i hvert enkelt tilfælde?
- Er der er det bedre alternativ til høje doser olanzapin?

Resultater i næste uge

Data fra den interne undersøgelse forventes at være klar og kunne vurderes af taskforcen i starten af næste uge.
​​​​
Redaktør