Hver femte vejledning er blevet slettet

​Stor indsats har fjernet 21 procent af alle vejledninger i RHP.

Sidste år kunne Region Hovedstadens direktion konstatere, at der på tværs af alle regionens enheder, somatiske såvel som psykiatriske, eksisterede mere end 77.000 kliniske vejledninger i alt. Og selvom billedet måske har lidt flere nuancer, end denne tilsyneladende skov af instrukser giver udtryk for, så var det ganske tydeligt, at der med fordel kunne ryddes op. Således også i Region Hovedstadens Psykiatri.

-Vi skal naturligvis have de vejledninger, vi har brug for af hensyn til patientsikkerheden. Der er en årsag til, at vi arbejder efter instrukser og vejledninger. Det sikrer systematik, som betyder, at arbejdsgange er sikre og at medarbejderne kan udføre deres arbejde mest hensigtsmæssigt, siger kvalitetschef Mette Bertelsen fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Fra 121 til 14 på Bornholm
Direktionen i RHP bad derfor sidste år alle centre om at gennemgå og melde tilbage på deres eksisterende vejledninger. 

Det var et endda meget stort stykke arbejde, men også et arbejde, som har båret frugt. Samlet set har det ført til en reduktion i af kliniske vejledninger på hele 21 procent indtil nu.

Læs mere: Fokus og forenkling i RHP

-Eksempelvis har Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center halveret deres vejledninger. Sct. Hans har nedbragt antallet med 70 procent, mens Psykiatrisk Center Bornholm er gået helt radikalt til værks. De startede med at slette alle deres eksisterende 121 vejledninger for at udarbejde 14 nye instrukser, som rummer det hele, siger Mette Bertelsen.

Et skridt før sundhedsplatformen
Den store reduktion er blevet hjulpet på vej af, at man nu kan skrive lokale tilføjelser til de overordnede vejledninger, hvor man tidligere var tvunget til at udarbejde en helt ny, lokal variant i tillæg til den generelle. Men det ændrer ikke ved, at der overordnet set er sket en væsentlig forenkling. 

På enkelte centre har resultatet af den store gennemgang af instrukserne dog været modsat den generelle trend. Her har man indset, at der faktisk manglede vejledninger på et område, og derfor er det samlede antal gået en smule op.

Læs mere: Bjerget der forsvandt

-Det har krævet en virkelig omfattende indsats i de enkelte centre. Men det betaler sig, fordi hele VIP-systemet er blevet meget enklere at overskue og dermed at arbejde med. I 2017 overgår vi som de fleste sikkert har hørt om til sundhedsplatformen, som bliver fælles med Region Sjælland. Og til den tid skal alle vejledninger og instrukser harmoniseres imellem de to regioner, og så skal det hele vendes en gang mere. Men også til den tid bliver det en stor fordel, at vores system er trimmet og for nyligt er blevet gennemarbejdet, siger Mette Bertelsen.​

Redaktør