Hvordan diagnosticerer psykiatere i virkeligheden?

I udsendelsen Gal eller normal, som i øjeblikket vises på DR1, skal tre eksperter i psykiatri gætte, hvem af deltagerne, der har en psykisk sygdom. Men hvordan foregår diagnosticering og behandling af angst, depression, skizofreni og tvangshandlinger i virkeligheden på psykiatrisk hospital?
Betegnelsen ’psykisk sygdom’ dækker et meget bredt spektrum af funktions- og udviklingsforstyrrelser samt psykologiske, fysiske og adfærdsmæssige lidelser.

Når man skal forklare, hvordan psykiske sygdomme opstår og forløber hos det enkelte menneske, har biologiske, psykologiske og sociale faktorer betydning, og alle tre aspekter bliver derfor inddraget i diagnosticering og behandling.

Sådan diagnosticeres psykisk sygdom

I Danmark benyttes diagnosesystemet ICD-10 til klassificering af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.

ICD står for International Classification of Diseases og er udviklet af Verdenssundheds-organisationen WHO.

Klassificeringen af psykiske lidelser er bygget op omkring ti hovedgrupper. Hver hovedgruppe rummer en lang række lidelser og symptomer, ligesom sværhedsgraden af den enkelte lidelse kan variere kraftigt.

Du kan læse mere om ICD-10 her

Diagnosticering og behandling hænger tæt sammen

Psykiatere diagnosticerer den enkelte patient gennem samtale og observation ud fra ICD-10-klassifikationerne.

I nogle tilfælde er diagnoserne tydelige, mens det i andre tilfælde er kombinationer af forskellige lidelser og faktorer.

Behandlingen sættes ofte i gang, mens diagnosticeringen sker løbende. Behandling sker efter tre principper: medicinsk behandling, terapi (samtale- og miljøterapi) samt rehabilitering. Som hovedregel indeholder behandlingen alle tre elementer.


Vil du vide mere om de enkelte sygdomme?

Region Hovedstadens Psykiatri har udarbejdet en række korte pjecer, der beskriver de forskellige psykiske lidelser. Der er pjecer om ADHD, bipolar lidelse, angst, depression, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, social fobi, spiseforstyrrelser, somatiseringstilstande, tvangslidelser (OCD) og tilpasnings- og belastningsreaktioner.

Du kan læse mere om de enkelte psykiske sygdomme, om hvordan de viser sig og hvordan de behandles på hospitalet her .

Psykisk sygdom er ikke noget at skamme sig over!

Region Hovedstadens Psykiatri deltager aktivt i kampagnen EN AF OS, som arbejder på at gøre op med tabu, tavshed og tvivl omkring psykiske sygdomme og psykiatri.

Du kan læse mere om kampagnen og om, hvordan udsendelsen Gal eller normal  forhåbentlig kan være med til at få os til at forstå, at psykisk sygdom ikke bør være mere tabuiseret end andre sygdomme - kig her.
​​​​
Redaktør