Hvordan har du oplevet din behandling i psykiatrien?

Vi vil gerne vide, hvordan patienterne oplever at være i behandling hos os. Derfor søger vi deltagere til fokusgrupper der skal give direkte feedback til politikere, ledere og medarbejdere i psykiatrien.

Politikerne i regionsrådet i Region Hovedstaden og psykiatriledelsen er meget interesserede i at få at vide, hvordan patienterne oplever behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri.

Derfor bliver der afholdt to feedbackmøder , hvor patienter inviteres til at komme og fortælle om deres egne erfaringer med undersøgelse og behandling i psykiatrien.

Har du lyst til at fortælle om dine oplevelser med behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri, kan du kontakte kommunikationskonsulent Didde Welin Pilgaard på didde.welin.pilgaard@regionh.dk eller på telefon 45 11 20 82.

Vi søger patienter, der har erfaring med behandling:

 • under indlæggelse
 • i et længerevarende ambul​​​​ant forløb (fx i distriktspsykiatrien)
 • i et kortere ambulant forløb (pakkeforløb)

Der er planlagt to møder:

Mandag den 19. november kl. 16.00-19.00

på Glostrup Hospital. Her du deltage, hvis du har været i behandling på:

 • Psykiatrisk Center Glostrup
 • Psykiatrisk Center Hvidovre
 • Psykiatrisk Center Amager
 • Psykiatrisk Center Frederiksberg
 • Psykiatrisk Center Bornholm
 • Psykiatrisk Center Sct. Hans

Onsdag den 28. november kl. 16.00-19.00

på Herlev Hospital. Her kan du deltage, hvis du har været i behandling på:

 • Psykiatrisk Center Ballerup
 • Psykiatrisk Center Nordsjælland
 • Psykiatrisk Center København
 • Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Eller hvis du er forælder til et barn eller en ung, der har været i behandling i på et børne- og ungdomspsykiatrisk center. 

Direkte feedback

Møderne holdes eftermetoden "Direkte patientfeedback", hvor de deltagende patienter interviewes i fokusgrupper, mens politikere og repræsentanter fra region og psykiatri lytter på.

Det er muligt at læse mere om metoden på side 99 i denne guide: Direkte patientfeedback

Redaktør