Hvordan kan fysioterapi forebygge tvang

​Brugen af tvang i psykiatrien skal halveres inden 2020. Det er et mål fra regeringen og i den forbindelse har Region Hovedstadens Psykiatri særligt fokus på at nedbringe bæltefikseringer. Her kan fysioterapeuterne spille en afgørende rolle.​

Foto: Marie Barse

En fysioterapeut er da sådan en, der hjælper folk med ømme muskler, sportsskader og spændinger i nakken, er det ikke? Hvordan kan en fysioterapeut være med til at forhindre tvang på et psykiatrisk afsnit?

Sådan vil mange sikkert tænke, hvis de får spørgsmålet ovenfor.

Men psykiatrisk fysioterapi handler om meget mere end det. En fysioterapeut i psykiatrien kan nemlig hjælpe patienterne til en bedre forståelse af, hvordan krop og psyke spiller sammen – og for eksempel hvordan fysiske symptomer og uhensigtsmæssig adfærd kan ændre sig med bevidst træning.

Alle fysioterapeuter samlet i København
Lone Katballe har siden 1999 været psykiatrisk fysioterapeut på Middelfart Psykiatrisk afdeling.

Fredag den 29. maj holdt hun oplæg på en stor konference for alle fysioterapeuter i Region Hovedstadens Psykiatri, som blev afholdt på Psykiatrisk Center København.

Temaet var: Hvordan kan psykiatrisk fysioterapi forebygge tvang?Fysioterapi mod tvang1.JPG29. maj var alle fysioterapeuter samlet til temadag på Psykiatrisk Center København. Temaet var: Hvordan kan psykiatrisk fysioterapi forebygge tvang? Foto: Marie Barse

Smerter kan være uerkendte følelser
På Middelfart Psykiatrisk Afdeling arbejder de psykiatriske fysioterapeuter målrettet med mentaliseringsbaserede mestringsstrategier.

Det handler i bund og grund om at hjælpe patienterne til at forstå og håndtere de kropslige signaler, som kan være tegn på ikke erkendte følelser.

- Mange af vores patienter har så alvorlige forstyrrelser i deres følelsesliv, at de er helt ude af stand til at mærke og kommunikere deres følelser. I stedet mærker de dem som en fysisk skavank – mavepine, hovedpine eller andre uforklarlige smerter. Eller de reagerer ubevidst på det indre følelsesmæssige pres med inaktivitet, overaktivitet eller selvdestruktivitet, fortæller Lone Katballe.

Fysioterapeuter kan opdage uerkendte følelser
Angst kan for eksempel føles som voldsomme smerter i maven eller en konstant uro i kroppen. Vrede kan udmønte sig i overaktivitet for eksempel et ønske om at træne konstant.

Her spiller fysioterapeuterne en afgørende rolle, fordi de er i stand til i samarbejde med patienten at opdage og udforske disse fysiske oplevelser af mentalt ubehag.

- For eksempel en patient, som altid får voldsomt ondt i maven, når han skal spise sammen med de andre i fællesrummet, men sagtens kan spise alene på stuen. Det er nok ikke, fordi maden er anderledes, når den spises på stuen, påpeger Lone Katballe.

Angst og aggression fører til tvang
For patienter, som er i så dårlig kontakt med deres følelser, at de slet ikke kan mærke eller fortælle om dem, kan det være meget voldsomt, hvis de bliver forhindret i at følge deres fysiske instinkter.

Fordi patientens handlinger netop ofte udspringer af et ubevidst ønske om at minimere det indre ubehag og maksimere velbehaget.

Hvis personalet for eksempel forsøger at standse en patient, som er overaktiv og træner hele tiden på grund af en uerkendt vrede. Så er der risiko for, at patienten vender sin aggression mod personalet, og det kan føre til tvang.

- Fysioterapi kan forebygge tvang og bæltefikseringer ved, at vi lærer patienterne strategier, som de kan bruge, når de mærker, at deres energiniveau og aggressionsniveau stiger til et uhensigtsmæssigt højt niveau, forklarer fysioterapeut, Christian K. Hansen, fra afdeling O på Psykiatrisk Center København. Han deltog i konferencen den 29. maj.

Fysioterapi mod tvang3.JPGLone Katballe fra Middelfart Psykiatrisk Afdeling holdt oplæg om mentaliseringsbaserede mestringsstrategier. Og deltog også i diskussionerne med fysioterapeuterne.​​ Foto: Marie Barse

Smerter før udskrivning
Christian K. Hansen fortæller, at han på et tidspunkt havde en patient, som fik ondt et nyt sted hver dag i tiden op til udskrivning.

- Hun havde været igennem så mange forløb i psykiatrien, at hun havde en stor forståelse af sin egen situation. Alligevel hjalp det ikke, at gøre hende opmærksom på, at smerterne altid opstod op til udskrivning, fortæller han.

I den situation anerkendte Christian K. Hansen i stedet patientens smerter og forsøgte at motivere hende til alligevel at gøre noget fysisk og udforske andre muligheder end at blive i sengen.

- Jeg sagde til hende: 'Jeg kan se, at du har ondt i dag. Hvad kan du? Kan vi gå en tur sammen?' og det kunne vi godt, fortæller han.

Skaber forbindelse mellem krop og psyke
Fysioterapeut, Anne-Sofie Nielsen er tilknyttet et sengeafsnit på afdeling B/N og Liasonklinikken på Psykiatrisk Center København.

På klinikken arbejder man blandt andet med patienter, som er plaget af uforklarede fysiske smerter. Hun deltog også på konferencen.

- Vi arbejder med sammenhængen mellem de fysiske symptomer og det mentale. Vores patienter kommer ofte med en negativ oplevelse af kroppen og har gavn af en mere nuanceret forståelse af forbindelsen mellem krop og sind.

Nogle patienter glemmer kroppen
Hun fremhæver desuden, at en del patienter i psykiatrien er så styret af deres mentale problemer, at de helt glemmer kroppen.

- For den type patienter kan psykiatrisk fysioterapi handle om at få mere fokus på kroppen og "hive opmærksomheden ned i kroppen igen", siger hun.

Det kan man for eksempel gøre ved afspænding og roligere fysiske træningsformer, der styrker evnen til at være til stede i kroppen. Det giver ro, og opmærksomheden på tanker og omgivelser formindskes, når kroppen mærkes tydeligt og på en behagelig måde for eksempel efter træning.

Fysioterapi mod tvang2.JPGFysioterapeuterne fik til opgave at diskutere, hvordan de kan blive bedre til at forklare fysioterapiens effekt til andre faggrupper – for eksempel lægerne.​ Foto: Marie Barse

Fysioterapi kan aflede
Flere af de intensive afsnit i Region Hovedstadens Psykiatri har indført mere fysioterapi og tilbud om fysisk aktivitet som et led i udfasningen af bæltefikseringer.

Både Christian K. Hansen og Anne-Sofie Nielsen tror på, at fysioterapi kan forebygge tvang.

- Det kan handle om at sikre aktiviteter, som kan aflede patienternes følelse af voldsomt mentalt ubehag. Jeg tror på, at fysioterapi kan forebygge tvang til et vist niveau. Fordi vi kan være med til at sikre, at patienten aldrig bliver så opkørt, at tvang bliver nødvendig, siger Christian K. Hansen.​

Redaktør