Illness Management and Recovery (IMR) for første gang i Danmark

Implementering af undervisningsbaseret rehabiliteringsprogram for mennesker med skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse eller svær depression.

Implementeringen sker i to distriktspsykiatrier, henholdsvis på Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg-Vanløse og på Distriktspsykiatrisk Center Ballerup-Egedal-Herlev.

Projektet har samtidig tilknyttet et forskningsprojekt i form af et randomiseret studie.

Hvad er IMR?

Illness Management and Recovery (IMR) er et struktureret og systematiseret undervisningsbaseret rehabiliteringsprogram. Det er udviklet til at hjælpe mennesker med alvorlige sindslidelser med at erhverve sig viden om og udvikle strategier til at mestre den psykiske lidelse og opsætte individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen.
Strategierne i IMR retter sig bl.a. mod at styrke den enkeltes evne til at håndtere sygdommen, reducere antal og sværhedsgraden af tilbagefald og forfølge personlige mål.

I projektet indføres IMR som et gruppebaseret undervisningsprogram over 9 mdr. I forløbet har deltagerne 11 undervisningsmoduler. Det første undervisningsmodul handler om strategier for recovery. Deltagerne opfordres til at definere, hvad recovery betyder for dem og til at sætte sig personlige og meningsfulde mål, som herefter er et omdrejningspunkt for deltagernes arbejde i det videre forløb.
De følgende 10 undervisningsmoduler handler bl.a. om stress-sårbarhedsmodellen, om social støtte, om brug af medicin og om at mestre stress og få dækket sine behov i det psykiatriske behandlingssystem. I hele forløbet arbejdes der med deltagernes aktive bidrag og med motiverende, uddannende og kognitive teknikker, der kan understøtte deltagerne i at bruge strategierne fra undervisningen i deres daglige liv. 

Hvornår kører projektet?

I perioden september 2010 - december 2012 arbejdes der med at indføre Illness Management and Recovery i to distriktspsykiatriske centre i Region Hovedstaden.
Et tre-årigt forskningsprojekt i form af en ph.d. studie vil følge og bearbejde projektets resultater.

Hvem deltager?

Projektet er et samarbejde mellem Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Frederiksberg og vil blive tilbudt patienter tilknyttet Distriktspsykiatrisk Center Ballerup-Egedal-Herlev og Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg-Vanløse.

Målet med IMR

er at:

  • Indgyde håb om at forandring er mulig
  • Udvikle en relation til behandler-teamet baseret på samarbejde
  • Hjælpe deltagerne i IMR med at skabe personlige og meningsfulde mål
  • Formidle information om psykisk sygdom og behandlingsmuligheder
  • Udvikle færdigheder i at forebygge tilbagefald, håndtere stress og mestre symptomer
  • Informere deltagere om, hvor man kan skaffe sig de nødvendige ressourcer
  • Hjælpe deltagerne med at udvikle eller styrke deres naturlige ressourcer, når det gælder om at håndtere en sygdom og forfølge personlige mål.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om projektet.

Redaktør