Indlagte patienter kan brevstemme til valget d. 7. juni

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentetsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven.
Indtil 5. juni er det muligt at brevstemme til valget d. 7. juni, når man er indlagt på et af Region Hovedstadens psykiatriske centre.

Brevstemmer skal afgives til to stemmemodtagere, der er ansat på det pågældende psykiatriske center.


Kontakt den afdeling, du er indlagt på.
Redaktør