Information om spiseforstyrrelser hos børn og unge

Ny pjece om anoreksi og bulimi.

En arbejdsgruppe under de to sundhedsfaglige råd for psykiatrien med overlæge Marianne Lau som formand, har udarbejdet en folder: "Information om spiseforstyrrelser hos børn og unge".

Folderen henvender sig til patienter og deres familier.

Folderen er godkendt i Sundhedsfagligt Råd for Børne- og Ungdomspsykiatri samt Psykiatrien Kvalitetsråd.

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen har udarbejdet en række faglige vejledninger i relation til spiseforstyrrelser

Den næste opgave, som arbejdsgruppen tager fat på er patientinformation henvendt mod patienter med spiseforstyrrelser i voksenpsykiatrien og deres pårørende.

Redaktør