Information til patienter og pårørende om medicindoser

Medicineringen i Region Hovedstadens Psykiatri og særligt Psykiatrisk Center Glostrup har været kritiseret fra flere sider og i medierne i de seneste uger. Det handler om medicindoser i forbindelse med akutbehandlingen af mennesker med psykoser. Du kan læse om sagen her.

Hvad handler det om?

Sagen drejer sig om behandling med beroligende og antipsykotisk medicin. Især brugen af det beroligende stof Midazolam og det antipsykotiske middel Olanzapin - bedre kendt under navnet Zyprexa.

En undersøgelse viser, at der i Region Hovedstadens Psykiatri er givet doser af Olanzapin, der ligger over de anbefalinger, der står i vejledningen om behandling med dette lægemiddel. Også brugen af Midazolam skal undersøges nærmere i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Derfor er brugen af Midazolam indstillet indtil videre, og der er skærpede regler for brugen af Olanzapin.

Hvem handler det om?

De to typer medicin bruges i den akutte behandling (hastebehandling) af mennesker med psykoser. I denne behandling anvendes der beroligende medicin for at undgå, at personen skader sig selv eller andre. Den antipsykotiske gives i den akutte fase for at starte behandlingen hurtigt.

Alle situationer, hvor der er givet høje doser medicin, bliver nu gennemgået. Det bliver i hvert enkelt tilfælde undersøgt, hvad der ligger til grund for medicineringen.

I pressen fremgår det, at hver anden patient i hele psykiatrien i Region Hovedstaden får for høje doser medicin. Det er ikke korrekt. Undersøgelsen omfatter ikke alle patienter men kun dem, der har modtaget behandling for psykose. 

Hvad sker der nu?

Det er en meget beklagelig situation, som vi i Region Hovedstadens Psykiatri tager meget alvorligt. Der er allerede taget hånd om de konkrete kritikpunkter, og vi arbejder hårdt for at sikre at dette ikke sker igen.

Sundhedsstyrelsen undersøger og vurderer lige nu en række forhold på Psykiatrisk Center Glostrup.

En ekspertgruppe med repræsentanter fra hele landet samles efter sommerferien. Her skal de på baggrund af Sundhedsstyrelsens resultater lave retningslinjer for medicineringen i forbindelse med den akutte behandling af mennesker med psykoser.

Alle psykiatriske centre har fuldt fokus på medicinering og alle vejledninger overholdes. 

Redaktør