Inspiration til byggeri på Bispebjerg Bakke

​Byggeprojektgruppen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri har været på besøg til nogle af de nyeste psykiatri-byggerier i Region Hovedstaden for at få inspiration.

Byggeprojektgruppen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har besøgt Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Nordsjælland i Helsingør. De to centre er blandt de nyeste psykiatri-byggerier i Region Hovedstaden, og projektgruppen var på besøg for at hente inspiration, dos and don'ts til de kommende om- og tilbygninger af hhv. Psykiatrisk Center København og Børne-  og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. 

Det har bl.a. betydet øget fokus på valg af robuste materialer, og betydningen af farver og lys for behandlingsforløb og helhedsindtryk.

Læs mere om Nyt Hospital og Ny Psykiatri her

Retningslinjer for byggeri i psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri arbejder p.t. på en række retningslinjer for byggeri i psykiatrien, der udkommer senere på efteråret. Disse vil danne ramme og inspiration for entreprenører og rådgivere, når de kommende byggerier skal detailplanlægges.​​

Formålet med retningslinjerne er at sikre ens prioritering på tværs af de mange byggeprojekter, samt at sikre bygningernes anvendelighed mange år fremover.​

Retningslinjerne er en overordnet gennemgang af de faktorer, der er relevante og har konsekvens for netop psykiatriens bygningsmasse, og for de brugere der dagligt færdes her (patienter, personale, pårørende, samarbejdspartnere), og giver input til bl.a. velkomstareal, aktivitetsfaciliteter,  sengestuer, kontorer og udendørsarealer.​

Patienter, pårørende, personale og øvrige interessenter er blevet inddraget i processen og retningslinjerne tegner derfor et realistisk og faktuelt billede af behov og krav til fremtidens psykiatri. ​

Redaktør