Interkulturel konference i Aalborg om bl.a. recovery

Etniske sindslidende, recovery og kreativitet er i fokus på europæisk konference om psykisk sundhed og trivsel.

En interkulturel konference ”Diversity in Mental Health and Well-being – An Opportunity for Intercultural Dialogue” i Aalborg den 7. - 9. august om psykisk sundhed og trivsel tager emner op som etniske sindslidende, recovery, musikterapi og behandlingstilbud med brug af nye teknologier eller dans.

Konferencen, som støttes af EU, finder sted som led i ”Det europæiske år for interkulturel dialog”. Den arrangeres af den europæiske paraplyorganisation Mental Health Europe i samarbejde med danske aktører, Landsforeningen Sind i Aalborg og Nordjylland, Aalborg Kommune og Psykiatrien i Region Nordjylland.

Fagfolk, brugere og politikere deltager på ligeværdig vis i konferencen.

Kontaktpersoner

Yderligere oplysninger hos den danske arbejdsgruppes medlemmer:

Uddannelses- og udviklingskonsulent, sygeplejerske Anne Grethe Rasmussen, Psykiatrien Region Nordjylland: anne.grethe.rasmussen@rn.dk 96 31 12 98 

Socialpsykiatrikonsulent, ergoterapeut Inger Grønhøj, Aalborg Kommune:
ing-aeh@aalborg.dk 99 31 74 88

Konsulent Jane Siewertsen Petitjean, Aalborg Kommune:
jsp-sbu@aalborg.dk   99 31 12 43

Formand Sind Nordjylland/Aalborg, Jens Ibsen:
jens.ib@stofanet.dk 23 27 00 34   

Redaktør