International blåstempling af kvaliteten i Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri er akkrediteret af Joint Commission International med et meget flot resultat.

Hvad betyder JCI og akkreditering i sundhedsvæsenet?

Joint Commission International (JCI) er en international akkrediteringsorganisation, der vurderer kvalitet og sikkerhed i patientbehandling i hospitaler verden over. Hospitalerne bliver vurderet ud fra et omfattende sæt kvalitetskrav, som de bliver målt på, og skal opfylde for at blive akkrediteret. ​ 

Region Hovedstadens Psykiatri har gennem flere år forberedt sig til akkrediteringsbesøget ved at udvikle og øge kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen i forhold til alle de kvalitetskrav, der er stillet. ​

Og i maj 2011 havde Region Hovedstadens Psykiatri besøg af syv akkreditører fra JCI, som besøgte alle regionens psykiatriske centre med henblik på at vurdere kvaliteten.

Psykiatriens flotte resultat

Resultatet blev, at psykiatrien blev akkrediteret med et meget flot resultat. Et resultat som psykiatrien er meget glad for og stolt af, fordi det er vigtigt at vide, at det arbejde der bliver udført af alle medarbejdere i psykiatrien er af høj kvalitet.

Hvad skal vi bruge resultaterne til?

Udvikling af kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen slutter dog ikke her, og psykiatrien vil fortsat arbejde på at øge kvaliteten af alle forhold, der har relevans for et godt psykiatrisk patientforløb.​​

- Region Hovedstadens Psykiatri har præsteret en fremragende indsats. Et stort fusioneret hospital der på forholdvis kort tid har kunnet omstille sig i en fælles retning er imponerende. Det engagement skal vi nu bruge til at løfte indholdsdelen af den fælles praksis yderligere - og det skal ske via en fortsat inddragelse af klinikere, siger Kvalitets- og Udviklingschef René Priess.

Redaktør