International hæder til Merete Nordentoft

​Professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København har netop modtaget den største anerkendelse på området for sit arbejde med tidlig intervention målrettet unge med debuterende psykoser. 

​Foto: Jan Norddahl

Professor og overlæge Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København modtog den 21. oktober en stor international forskerpris, Richard J. Wyatt Award, som anerkendelse for sit mangeårige arbejde med forske i og implementere metoder til tidligt at sætte ind med behandling af unge med psykose. Prisen anerkendes bredt som den mest prestigefyldte på området, og er blevet uddelt med to års mellemrum siden 2004.

I indstillingen til prisen fremhæves Merete Nordentoft som en af hovedkræfterne bag det danske OPUS-program med opsøgende teams, rettet mod unge med de tidligste symptomer på skizofreni, som siden har inspireret mange andre lande til at indføre lignende udgående funktioner. Hun roses for sin visionære idérigdom – og for aldrig at glemme, hvad det hele egentlig drejer sig om: At gøre tilværelsen bedre for dem, som lider af psykisk sygdom.

Et forbillede for resten af verden
"Det er meget stort at modtage lige præcis dén her pris. Det er en ære. Jeg er virkelig beæret og stolt, særlig over nu at være en del af det felt af prismodtagere, som tidligere har fået prisen overrakt. Det er pionererne i det her felt, folk som virkelig har gjort en forskel og har været med til at bane vejen for virkelig store ændringer af den kliniske praksis i hele verden", siger Merete Nordentoft.

Læs mere: Richard J. Wyatt Award

Prisen blev overrakt på den 10. verdenskongres i IEPA, det internationale netværk for tidlig intervention i psykiatrisk behandling. Præsidenten for IEPA, professor Masafumi Mizuno fra Toho Universitet i Japan, lagde i sin tale vægt på, at Merete Nordentofts forskning har haft en enorm indflydelse i hele verden.

De danske erfaringer med højt specialiserede interventioner før den første psykotiske lidelse sætter ind har dannet skole i resten af verden. Og resultaterne fra Danmark, som i vid udstrækning baserer sig på Merte Nordentofts arbejde, er en af årsagerne til, at teams som de danske OP- og OPUS-teams nu er mere eller mindre udbredt I Europa, USA, Australien, Sydamerika og Asien.

International gennemslagskraft
"Det er en meget stor anerkendelse af det arbejde, vi gennem årene har udført her i Region Hovedstaden. Fra den helt spæde start, hvor vi ikke var ret mange og selv måtte male vores kontorer og skaffe vores egne møbler. En tid, hvor jeg var nødt til at blaffe for at nå frem til det første internationale møde om tidlig intervention i England i 1997, til i dag, hvor metoden er alment udbredt. Og fordi prisen er så anerkendt i hele verden, så betyder det også noget ud over æren at modtage den: Det giver noget gennemslagskraft internationalt. Det er afgjort noget, man lægger mærke til, og noget som gør en forskel", siger Merete Nordentoft.

Ud over et kontant beløb består prisen meget passende, eftersom det hele handler om at sætte ind med behandling så tidligt som muligt, af et ur samt et certifikat.

Fakta: 
Kort om Merete Nordentoft

Overlæge, professor, dr. med. ved Psykiatrisk Center København. Forskningsaktiv siden 1984, en af hovedkræfterne bag indførelsen af OPUS, som i 1998 var det første udgående og opsøgende behandlingstilbud i Danmark. Medforfatter til den danske handleplan for selvmordsforebyggelse i 1997-98 og senere med til at åbne Center for Selvmordsforebyggelse. Initiativtager til iPSYCH, en tværfaglig forskergruppe, som siden 2012 har publiceret mere end 200 videnskabelige artikler. Merete Nordentoft har tidligere modtaget en række priser og udmærkelser for sin forskning – bl.a. Den Gyldne Skalpel, Global Excellence in Health og Kirsten og Freddy Johansens pris for klinisk forskning. I 2013 fik hun opkaldt en pris i sit eget navn, Nordentoft prisen, som hvert år uddeles af Foreningen for Undervisning og Forskning i Selvmordsforebyggelse.

Box, begynd:
Kort om Richard J. Wyatt Award
Richard Jed Wyatt (1937-2002) var en amerikansk psykiater og er i dag et forbillede for nutidens skizofreni-forskere. Wyatt publicerede i løbet af sin karriere mere end 800 videnskabelige artikler. Han var en af foregangsmændene for en biologisk tilgang i skizofreni-forskningen og anerkendes i dag for en lang række banebrydende studier, som fuldkommen har ændret forskningen i og behandlingen af skizofreni. Ved sin død var Richard J. Wyatt vicepræsident for den nordamerikanske del af IEPA, og som en anerkendelse af den kolossale betydning hans forskning har haft, besluttede IEPA sig derfor for at stifte en ærespris i hans navn. Prisen er tidligere bl.a. gået til professor Patrick McGorry fra Australien og professor Max Birchwood fra England – begge anses for de første, som begyndte at beskæftige sig med tidlig intervention.

Redaktør