Invitation til konference om "Samarbejde om psykisk syge"

Psykiatriens samordningsudvalg afholder konference.

Konferencens formål

Formålet med konferencen er at drøfte samarbejdet mellem kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri - eksempelvis erfaringer med implementering af af samarbejdsaftaler og ønsker til anden generations sundhedsaftaler.

Målgrupper for konferencen

  • Medlemmerne af de lokale samordningsudvalg for psykiatrien samt børne- og ungdomspsykiatrien.
  • Almen praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger
  • Andre interesserede i kommuner og regioner er også velkomne.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at bruge den elektroniske tilmeldingsblanket.

Redaktør