Kamilla Miskowiak bliver lærestolsprofessor

​​Den nye status som lærestolsprofessor skal blandt andet bruges til at styrke udviklingen af effektive behandlingsmetoder for kognitive problemer hos mennesker med depression og bipolar lidelse.

Vent...

​Kamilla Miskowiak har nu fået status som lærerstolsprofessor

Siden 2017 har Kamilla Miskowiak været professor i neuropsykiatri ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og samtidig tilknyttet Psykiatrisk Center København. Nu kan hun også føje 'lærestolsprofessor' til CV'et. Det betyder, at hun nu er ansat som professor på livstid, og derudover indebærer den nye titel større ansvar - bl.a. for at øge integrationen mellem forskning og klinik i Region Hovedstadens Psykiatri.

Lærestolsprofessoratet skal bl.a. også bruges til at styrke forskningen i det hun brænder allermest for; at udvikle nye psykologiske og biologiske behandlingsmetoder for hukommelses- og koncentrationsbesvær hos mennesker med depression og bipolar lidelse.

- Der findes i dag ingen tilgængelige behandlingsmetoder for kognitive vanskeligheder med dokumenteret virkning hos mennesker med affektive lidelser. Det arbejder jeg med at udvikle løsninger på og afprøver bl.a. nye psykologiske og farmakologiske interventioner, som jeg håber kan føre til nogle nye effektive behandlingsformer, der kan afhjælpe den hukommelses- og koncentrationsbesvær mange mennesker med affektive lidelser oplever, siger Kamilla Miskowiak.

Styrker den psykologfaglige tilgang

Da Kamilla Miskowiak i 2017 blev ansat i en femårig professorstilling på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, blev hun samtidig en af de første psykologer med tilknytning til Region Hovedstadens Psykiatri, der kunne kalde sig professor. Formelt er ansættelsen som lærestolsprofessor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, men hun bevarer tilknytningen til Psykiatrisk Center København, hvor hun vil have sin daglige gang, og det glæder lægefaglig vicedirektør, Ida Hageman.

- Det er et kæmpe skulderklap, at Kamilla Miskowiak er blevet lærestolsprofessor. Hun er en international kapacitet i udforskningen af kognition hos mennesker med affektive lidelser, og vi er glade for, at dette område bliver styrket yderligere med hendes lærestolsprofessorat, siger Ida Hageman.

Kamilla Miskowiak glæder sig især over, at ansættelsen som lærestolsprofessor anerkender og styrker den multidisciplinære tilgang til forskningen yderligere.

- Den multidisciplinære tilgang har ikke kun fokus på forskning i hjernens neurobiologi i forklaringen af kliniske symptomer, men også på de neurokognitive processer og psykosociale faktorer ved psykiske sygdomme. Kun med en multidisciplinær tilgang kan vi bygge bro imellem de forskellige forståelsesrammer og opnå en mere helhedsorienteret tilgang til forskning og behandling af mennesker med psykiske sygdomme.

FAKTA: Fire overordnede mål for Kamilla Miskowiaks forskergruppe
1. At udvikle mere præcis diagnose tidligt i mennesker med affektive lidelsers sygdomsforløb ved at kortlægge centrale neurokognitive og hjernemæssige markører for affektive lidelser

2. At reducere risikoen for affektive lidelser ved at udvikle følsomme screeningsmetoder til at vurdere sygdomsrisiko og tidlige profylaktiske træningsmetoder.

3. At udvikle og implementere effektive behandlingsmetoder målrettet de kognitive problemer hos mennesker med psykiske sygdomme

4. At fremme udvikling af effektiv behandling ved at identificere de hjernemæssige mekanismer for behandlingsmetoderne og de faktorer som spiller ind på hvor godt behandlingen virker

Større ansvar for undervisning

Med titlen som lærestolsprofessor følger også et større ansvar for at undervise både klinikere og psykologistuderende. I regi af Region Hovedstadens Psykiatri betyder det, at Kamilla Miskowiak er begyndt at stå for uddannelse og supervision af klinisk personale i udredning og håndtering af kognitive vanskeligheder hos mennesker med bipolar lidelse.

- Denne opgave er meget spændende og meningsfuld, fordi den bygger på den nyeste forskning og konsensus-baserede kliniske anbefalinger i en international ekspertgruppe, som jeg står i spidsen for, fortæller hun.

På Institut for Psykologi på Københavns Universitet får Kamilla Miskowiak ansvar for at styrke den klinisk forskningsbaserede undervisning – bl.a. i kognitiv neuropsykiatri, neurovidenskabelige metoder i forskningen og psykofarmakologi.

- Der er en gensidig anerkendelse af nødvendigheden i at styrke den klinisk forskningsbaserede undervisning, og jeg håber, at jeg med lærestolsprofessoratet kan være med til at knytte endnu stærkere og langsigtede bånd mellem RHP og Institut for Psykologi og samtidig være en rollemodel for andre psykologer i den kliniske psykiatriske forskning.

Kamilla Miskowiak fik formelt status af lærestolsprofessor i december. Stillingen finansieres delvist af RHP og delvist af Københavns Universitet. Hun bliver den blot fjerde lærestolsprofessor med tilknytning til Region Hovedstadens Psykiatri. De tre andre er Lars Kessing, Merete Nordentoft og Birte Glenthøj. De er alle psykiatere og tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, mens Kamilla Miskowiak er tilknyttet Institut for Psykologi på Samfundsvidenskabeligt Fakultet. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor