Kan psykiatrien hjælpe patienter i arbejde?

I et stort projekt, INKLUSION, undersøger Region Hovedstadens Psykiatri hvordan hospital, kommune og private karrierevejledere sammen kan støtte mennesker med psykisk sygdom til at få et job - og bruge de kompetencer, som vi alle har.
Kommunens jobkonsulenter inviteres helt ind på hospitalsgangen for at komme tæt på klienter med psykisk sygdom.

Tankegangen bag INKLUSION er at alle mennesker - også mennesker med psykisk sygdom - har ressourcer og kompetencer, der kan og bør sættes i spil i samfundet. Til glæde for den enkelte og for samfundsøkonomien.

Hør interview med forskningsleder Lene Eplov fra Region Hovedstadens Psykiatri og direktør i Sherpa Trine Lindahl på P1 Sundhed og læs interview med Lene og Trine i sidste nummer af PsykiatriNyt
Redaktør