Konference - ADHD hos voksne, København d. 16. marts 2010

Hvad er det for en sygdom? Hvordan diagnosticeres, behandles og forløber ADHD hos voksne? 

Region Hovedstadens Psykiatri har inviteret to anerkendte forskere og klinikere fra Harvard University’s ADHD program til Danmark, for at præsentere deres erfaringer og forskning indenfor behandling og diagnosticering af ADHD hos voksne.

ADHD (Attention Deficit Hyperacitvity Disorder) er en diagnose, som primært stilles hos børn og unge, men diagnosen har også fået stigende udbredelse som førstegangsdiagnose hos voksne. Epidemiologiske undersøgelser i USA har vist en prævalens hos børn og unge på 4 - 12%, mens prævalensen hos den voksne befolkning er estimeret til 4 - 5%. Tilsvarende undersøgelser er ikke lavet i Danmark endnu.

Indenfor de sidste 10 år er der sket en udvikling på området hvad angår forskning og klinisk intervention. Der foreligger nu strukturerede diagnostiske interviews, rating scales, referenceprogrammer og vejledninger for både psykologisk og farmakologisk intervention i forhold til ADHD hos børn og voksne. I Danmark er der dog fortsat en stigende efterspørgsel på viden og udredningsmuligheder for ADHD i den voksne befolkning. I USA har man i flere år haft ADHD-klinikker for voksne, fx på Harvard University.

Oplægsholdere

Craig Surman, M.D. and Scientific Coordinator of the Adult ADHD Program Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School.

Poul G. Hammerness, M.D. Assistant Professor of Psychiatry, Scientific Coordinator, Pediatric ADHD Research, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School.

Tid og sted

d. 16. marts 2010 kl. 9-16.30 symposium, Rigshospitalet store auditorium.

Målgruppe

Symposiet er åbent for læger, psykologer samt andre klinikere og ansatte ved kommuner, hospitaler, regioner og kriminalforsorgen. Et vist kendskab til ADHD vil være en fordel.

Tilmelding - i boksen til højre.

 

 

 

 

 

 

Redaktør