Konference om brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri

Vi ved, at brugerinddragelse skaber bedre patientforløb – både i forhold til patienternes tilfredshed og oplevelse af psykiatrien og i forhold til behandlingseffekt og recovery. Langt de fleste ved godt, at patienten skal være i centrum for behandlingen, men vi ved også, at der er behov for kontinuerligt at fortælle historien om, at vi er til for patienterne.
Derfor holder vi nu en konference, der sætter brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri på dagsordenen. På konferencen vil du bl.a. kunne høre om og drøfte den kommende strategi for brugerdeltagelse og blive præsenteret for nogle af de mange gode og innovative eksempler, der er på brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri. Der vil desuden være mulighed for at deltage i ide- og erfaringsudveksling med medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri, patienter, pårørende, brugere og politikere.

Konferencens målgruppe er politikere, patienter, pårørende, ledere og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri .


Redaktør