Konference om samarbejde om psykisk syge 2011

Psykiatriens samordningsudvalg inviterer til konference.

Psykiatriens samordningsudvalg inviterer til den årlige samarbejdskonference for medlemmerne af de lokale samordningsudvalg og andre interessenter.

Samarbejdskonferencen sætter i år fokus på:

  • De nye sundhedsaftaler - og hvordan vi kommer fra ord til handling
  • Beskæftigelse - hvad kan vi gøre for at vende udviklingen i de mange førtidspensionstilkendelser på psykiatrisk grundlag?
  • Nye aktører på sundhedsområdet - hvad betyder det for samarbejdet?
  • Ringboprojektet - et 4 årigt samarbejdsprojekt.

Du kan se programmet og tilmelde dig konferencen her inden den 1. juni 2011.

Redaktør