Konference om samarbejdet om psykisk syge - 2010

Fokus på samarbejdet i de lokale samordningsudvalg med deltagelse af kommuner, psykiatri og alment praktiserende læger.

Psykiatriens samordningsudvalg holder konference den 16. juni 2010 kl. 9.00 - 16.00 på Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø.

Målgruppen for konferencen er primært medlemmerne af de lokale samordningsudvalg, men andre interesserede vil også have mulighed for at deltage.

Formålet med konferencen er at sætte fokus på samarbejdet i de lokale samordningsudvalg, hvor kommuner, psykiatri og alment praktiserende læger deltager.

Konferencen sætter især spot på:

  • 2. generations sundhedsaftaler 
  • samarbejdet i de lokale samordningsudvalg med mulighed for erfaringsudveksling
  • voksne med ADHD
  • udfordringer for samarbejdet i de kommende år.
Redaktør