Kreativt frirum styrker recoveryproces hos patienter på Psykiatrisk Center Nordsjælland

​​På Psykiatrisk Center Nordsjælland har et nyt kreativt tilbud skabt glæde blandt patienter og personale. Tilbuddet er et led i Region Hovedstadens Psykiatris vision om en psykiatri baseret på en recovery-orienteret tilgang.

Vent...

Ergoterapeuter fra Psykiatrisk Center Nordsjælland har igennem en periode på seks måneder pilottestet et nyt kreativt projekt, hvor indlagte patienter har mulighed for at udfolde deres kreative evner. Projektet, som er døbt Åbent Atelier, har kørt på ugentlig basis hver torsdag fra januar til juni 2018, og i gennemsnit har der været 10 patienter per gang.


Ifølge ergoterapeut og initiativtager Nele Feldmann så har projektet været en stor succes:

- Formålet med Åbent Atelier har først og fremmest været, at skabe et frirum hvor patienterne føler sig trygge til at udøve hobbybetonet og kunstnerisk aktivitet. Det, at de kan bruge deres hænder, koncentrere sig om noget og få en pause fra bekymringer gør, at de kan finde eller måske genfinde interesser og ressourcer, som måske ellers var blevet lagt lidt til side. 

- Udover at projektet har indfriet de mål vi satte inden start, så har selve recovery-aspektet været en stor succes. Den feedback som vi har fået fra patienterne har været helt fantastisk, og det viser os, at vi har fat i noget rigtigt her, fortæller Nele Feldmann. 

En del af en større indsats

Og netop fokus på recovery har været en vigtig del af Åbent Atelier. Projektet tager nemlig i høj grad udgangspunkt i Region Hovedstadens Psykiatris overordnede vision for undersøgelse og behandling; at patienten er i centrum for alt, hvad man gør. Det betyder blandt andet, at man understøtter patientens egne styrker og muligheder for at føle sig i kontrol over sit eget liv. 

Ifølge Henrik Søltoft, centerchef på Psykiatrisk Center Nordsjælland, så er det helt afgørende, at der arbejdes på at styrke patienternes evne til at komme sig:

- Kreativitet spiller en vigtig rolle i menneskers følelse af sundhed og velbefindende, og kreative aktiviteter kan derfor være meningsgivende og i sidste ende eksistentielle for menneskets recoveryproces. 

- Derfor er det også med en vis stolthed, at vi fortæller om projekt Åbent Atelier, fordi vi kan se på den feedback som patienterne har tilkendegivet, at det giver mening for dem at deltage, fortæller Henrik Søltoft.

Fra Frederiksborg Amts Avis - Åbent atelier sidebillede.jpg

Frederiksborg Amts Avis havde en artikel om projekt Åbent Atelier i avisen fredag den 28. september (foto af artiklen)

Glæde blandt patienter og personale

Projekt Åbent Atelier har fra start haft en målsætning om, at patienterne havde mulighed for at tilkendegive deres tanker og mening om projektet. Det har udmundet sig en scrapbog, hvor man har samlet patienternes udtalelser:

- Atelieret er hvad jeg glæder mig allermest til hver uge. Det er den bedste form for terapi for mit vedkommende, hvor der er plads til fordybelse og plads til alle, skriver A.

En anden patient, L., skriver:

- Super atmosfære. Det er dejligt, at kunne få lov at udtrykke sig på alternative måder, i stedet for samtaleterapi.

Netop den alternative måde at udtrykke sig på, er et gennemgående tema i patienternes feedback. Flere skriver, at det er rart at få et frirum fra hverdagens bekymringer, og at samtale ikke altid er løsningen. Blandt andet skriver en patient:

- Et skønt værksted, hvor man får andre ting i tankerne end sin sygdom. Man kan være kreativ og male sine følelser.

Spørger man personalet på de respektive afsnit hvor patienterne kommer fra, så er de ikke i tvivl om, hvilken betydning projektet har haft for både personale og patienter. Ifølge afdelingssygeplejerske på alment døgnafsnit 2221 Kim Johansson, så har tilbuddet været så godt, at flere patienter ligefrem reklamerer med det for nye patienter:

- Vi har haft mange glade patienter som har benyttet Åbent Atelier. Vi har også flere som tager afsted i samlet flok. Det har været så positivt for både patienter og personale, og mange patienter fortæller sågar nye patienter om tilbuddet og de trækker hinanden med derop. 

Projekt Åbent Atelier har haft lukket henover sommeren, hvor man samtidig også har haft tid til at evaluere pilotfasen. Projektet starter op igen d. 1. oktober 2018. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor