Kurser for børn af forældre med psykisk sygdom udbredes nu til Ballerup og Nordsjælland

​​I tre år har PsykInfo kørt kurser til børn af forældre med psykisk sygdom. Evalueringer har vist, at de har været gavnlige for både børn og forældre, og derfor skal de nu udbredes. I første omgang til Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Nordsjælland, men ambitionen er, at alle otte voksenpsykiatriske centre skal med.

Vent...

Børnene har evalueret børnekurserne gennem spørgeskemaer. Her er det et barn der har svaret, at det har været "meget godt" at deltage i børnegruppen.

I 2016 begyndte PsykInfo som et forsøg at tilbyde kurser til børn, der havde forældre i kontakt med psykiatrien. Kurserne skulle gennem øvelser, leg og undervisning give børn viden om psykisk sygdom og dermed en bedre forståelse af deres far eller mors lidelse. Samtidig var håbet at give børnene værktøjer til at passe på sig selv. 


Her tre år efter de første kurser blev holdt kan socialrådgiver og projektleder for børn som pårørende i psykiatrien, Katrine Frydendal, konstatere, at kurserne har levet op til formålene og gavnet børnene. 


- Vi oplever, at børnene efter kurset kan sætte bedre ord på deres tanker og følelser. De lærer også at passe på sig selv som pårørende og de får en følelse af, at de ikke er alene, fordi de møder andre børn i samme situation som dem selv. Men måske vigtigst af alt lærer de, at det ikke er deres skyld, at deres far eller mor er syg, fortæller Katrine Frydendal, der glæder sig over, at børnekurserne nu bliver udbredt til i første omgang to centre: 

- Vi vil gerne give flere børn mulighed for at deltage på børnekurset, så vi er naturligvis rigtig glade for og stolte over, at de nu bliver udbredt. 
Børnekurser 1.jpg

Evalueringerne fra børnene viser, at børnekurserne har hjulpet dem - bl.a. fordi de har mødt andre børn i samme situation som dem selv.

Tættere på børnenes bopæl 

Når Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Nordsjælland efter sommerferien begynder at tilbyde børnekurser på deres matrikler, betyder det ikke blot, at flere børn får mulighed for at komme på kursus. Det betyder også, at kurset rykker tættere på børnenes bopæl. 

Indtil nu er kurserne udelukkende blevet afholdt i PsykInfos lokaler i det Indre København, men med udbredelsen til Ballerup og Nordsjælland rykker vi tættere på flere børns bopæl. 

- Der er langt fra fx Hundested til indre København og for mange kan det være uoverskueligt at skulle køre til København en dag om ugen seks uger i træk, siger Katrine Frydendal.  

Sammen med sygeplejerske og rådgiver i PsykInfo, Katinka Bonde Lind, underviser Katrine Frydendal på kurserne. Det skal de fortsætte med at gøre, for selvom børnekurserne nu bliver tilbudt i både Ballerup og Nordsjælland, vil børnekurserne køre videre i PsykInfos lokaler. 

Nye børnekursusledere i gang med at blive oplært

Det bliver dog ikke Katrine og Katinka der kommer til at lede børnekurserne i Ballerup og Nordsjælland. I stedet bliver det sygeplejersker og socialrådgivere fra de to centre, som Katrine er i gang med at oplære i, hvordan man griber rollen som kursusleder an.  

- Det har været fedt at opleve det engagement, der har været hos de kommende børnekursusledere. Jeg er sikker på, at mange børn vil få glæde af deres lyst til at undervise om psykisk sygdom, siger Katrine, der forventer, at de første børnekurser på de to centre vil blive afholdt efter sommerferien. 

Arbejdet med at udbrede kurserne til i første omgang to centre er stort nok i sig selv, men perspektivet for børnekurserne er endnu større, mener Katrine. 

- Det kan være, at de andre regioners psykiatrier bliver inspireret af kurserne, og så står vi selvfølgelig klar til at dele vores viden og erfaringer. Jeg ved også, at somatikken gerne vil sætte mere fokus på børn som pårørende og med få justeringer kan kurserne sagtens udbredes til somatikken. Børn som har en far eller mor med kræft eller en anden alvorlig somatisk sygdom oplever ligesom børn der er pårørende psykisk sygdom ofte samme bekymringer, ensomhed og skyldfølelse. 

Stort behov og store ambitioner

Bare i Region Hovedstadens Psykiatri behandles der mere end 12.000 patienter om året, som er forældre til et eller flere børn. Det svarer til næsten en tredjedel af alle brugere i voksenpsykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri på et år. Og en nylig undersøgelse fra PsykiatriFonden viser, at cirka 310.000 børn i Danmark lige nu har en forælder med psykisk sygdom.  

- Tallene giver et praj om, at vi skal sætte endnu mere fokus på børn som pårørende og at der er stort behov for initiativer som børnekursus. Derfor fylder pårørendeinddragelse – og især børn – også en del i vores fremtidsplaner, og derfor er det planen, at børnekurserne skal udbredes til alle otte voksenpsykiatriske centre, fortæller vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz, der har været med til at tage beslutningen om at udbrede børnekurserne. 
AH ny.png

 Vicedirektør Anne Hertz ser perspektiver i børnekurserne, som i første omgang udbredes til to centre. 

Hvornår alle centre kan tilbyde børnekurser, tør hun ikke at sige noget præcist om endnu. 

- I første omgang ser vi, hvordan det går i Nordsjælland og Ballerup, og så vurderer vi, hvordan og hvornår det skal udbredes til hele Region Hovedstadens Psykiatri, slutter Anne Hertz.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor