Kurven er knækket: Faldende ventetid for børn og unge i psykiatrien

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri har haft svært ved at overholde udredningsretten, og de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen bekræfter, at de stadig har udfordringer på området. De nyeste opdaterede, interne tal viser dog et andet og mere positivt billede. - Kurven er knækket og det går i den rigtige retning, siger centerchef Kresten Dørup.

Vent...

​Børn- og unge venter kortere på en tid på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden (modelfoto)

​Børne- og ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden har haft svært ved at overholde udredningsretten, der siger, at patienter skal være udredt eller have en udredningsplan inden for 30 dage. De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen bekræfter, at BUC stadig har udfordringer på området. I 4. kvartal 2017 blev udredningsretten overholdt i 46 procent af tilfældene og i 1. kvartal 2018 var tallet faldet til 40 procent. Det er et godt stykke fra regionens ambition om 100% overholdelse af udredningsretten.


De nyeste opdaterede interne tal fra Region Hovedstadens Psykiatri viser dog et andet og mere positivt billede. Sundhedsstyrelsens tal er fra 1. kvartal 2018, men de interne går helt frem til og med uge 22, og når man ser på udviklingen frem til den dato går det hastigt den rigtige vej. Antallet af børn og unge der venter længere end 30 dage på at blive set i psykiatrien er faldet fra 450 til 200 fra uge 1 til uge 22 i år (se graf 1, side 2).

- Med andre ord ser vi mange flere børn og unge inden for 30 dage, og det betyder, at kurven er knækket og det går i den rigtige retning, konstaterer centerchef for BUC, Kresten Dørup, og tilføjer:

- Medarbejderne har knoklet hårdt for at se flere patienter hurtigere, og vores tal viser, at det også er sket. Vi er derfor også glade for nu at kunne sige, at hovedparten af de nyhenviste patienter i dag får en tid indenfor 30 dage.


Graf 1: Fra uge 1 til uge 22 i 2018 er antallet af aktivt ventende patienter i mere end 30 dage mere end halveret.


Den positive udvikling kan også aflæses i de aktuelle ventetider på BUC. For små børn fra 0-7 årsalderen er ventetiden 3 uger, for større børn mellem 7 og 14 år er den 4-6 uger, mens den for unge på 14-17 år er 3 uger.

Flere medarbejdere og klarere målgruppe

På trods af at udviklingen er vendt skal der stadig arbejdes hårdt på at se flere patienter og overholde udredningsretten. Derfor er der bl.a. blevet foretaget en analyse for at øge kapaciteten, så der kan frigøres mere tid til patienterne. Derudover er der blevet arbejdet med at sikre, at centret har fuld bemanding på alle afsnit, og at det er de rette patienter der visiteres.

- Vi har ansat flere og samtidig øget effektiviteten, hvilket betyder, at vi har set 26% flere patienter i 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig er vi blevet klarere på vores målgruppe, så vi primært ser børn og unge med alvorlige symptomer på psykisk sygdom eller patienter, hvor en tidlig indsats tæt på hjemmet har været forsøgt uden effekt, forklarer Kresten Dørup og fortsætter:

- Mange forældre giver udtryk for, at de er glade for, at deres børn får en tid hurtigt og får tilbudt et intensivt udredningsforløb. Vi er kommet et godt stykke i forhold til at efterkomme det ønske, men vi er ikke i mål endnu. Vi arbejder målrettet på at løse udfordringerne, fortæller Kresten Dørup. 

Kresten Dørup.jpg

Centerchef, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Kresten Dørup

Regionsrådet bevilligede i efteråret 2017 6,6 mio. kr. til BUC, og de penge er ubeskåret gået til at ansætte nye ambulante behandlere, som har betydet, at effektiviteten kunne øges markant.  

Den tidlige indsats for børn og unge skal støttes

Udover de nævnte tiltag har BUC sammen med syv kommuner søgt i alt 67 mio. kr. til et satspuljeprojekt om en fremskudt børne- og ungdomspsykiatrisk funktion. Den skal støtte kommunerne i at yde en mere effektiv tidlig indsats, der forebygger psykisk sygdom og indlæggelser, fortæller Kresten Dørup. 

- Vi afventer stadig svar på ansøgningen, men hvis vi får ja, kan projektet potentielt være med til at sikre børn en tidlig indsats tæt på hjemmet og samtidig nedbringe antallet af børn og unge der kommer ind til udredning og behandling i psykiatrien. Det er både godt for barnet og den unge og for BUC’s kapacitet, så vi hurtigt kan behandle de dårlige patienter, slutter han. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor