​​​​​​

Læge og seniorforsker Kate Aamund får Nordentoft-prisen for projekt om selvmordsforebyggelse

​Kate Aamund,​ læge og seniorforsker på Psykiatrisk Center Nordsjælland, får prisen for et e-læringsprojekt, der skal sikre en ensartet vurdering af selvmordsrisiko på tværs faggrupper og sektorer. 

Vent...

​​​ Jeg er dybt beæret og ydmyg. Det havde jeg slet ikke set komme. Men jeg er rigtig glad for den anerkendelse, prisen er udtryk for.

Sådan lyder Kate Aamunds reaktion på at have modtaget dette års Nordentoft-pris for et nationalt e-læringsprojekt i selvmordsforebyggelse, der er produceret i samarbejde med RegionH E-læring​

Prisen uddeles af Foreningen til Undervisning og Forskning i Selvmordsforebyggelse (FUFS). Med hæderen til Kate Aamund, der er tilknyttet Kvalitetsenheden på Psykiatrisk Center Nordsjælland som læge, seniorforsker og chefkonsulent, følger 10.000 kroner.​

Alle fem regioner er med

Målet med det e-læringsprojekt, der har udløst prisen, er at opkvalificere og certificere det kliniske personale i psykiatrien, så alle faggrupper får kompetencer til at vurdere selvmordsrisiko på et kvalificeret og ensartet grundlag. 

Også kommunale medarbejdere og praktiserende læger, der kommer i kontakt med selvmordstruede, er tænkt ind i projektet.

I begrundelsen for at give Kate Aamund prisen, bliver der lagt vægt på det imponerende arbejde, hun har udført i forbindelse med e-læringsprojektet. Derudover får hun ros for, at " projektet er lykkedes med et bredt, tværsektorielt samarbejde, hvor de involverede parter har været stimuleret til at deltage".

Konkret har repræsentanter for alle fem regioner, Kommunernes Landsforening og Odense Kommune været involveret i projektets arbejdsgruppe. Undervejs i processen har prismodtageren været meget glad for samarbejdet med e-læringsspecialisterne Christian Gylling og Yoon Falk Jensen.

​ Folkene fra RegionH E-læring har bidraget med høj professionalisme og stor kreativitet. I arbejdsgruppen har de været med til at skabe nogle fantastiske arbejdsrum med god energi og en synergieffekt, der har betydet, at vi kunne udvikle sammen, siger Kate Aamund.   

Teori, cases og t​​​ræning

I e-læringen får kursisterne information om risikofaktorer og risikovurdering, herunder fx stress - og sårbarhedsmodeller.

Derudover bliver de præsenteret for tre cases i form en ung pige, en midaldrende mand og en ældre mand, som de skal risikovurdere på farveskalaen grøn, gul og rød. Grøn indikerer, at der ikke er fare på færde, mens gul indikerer øget selvmordsrisiko og rød akut øget selvmordsrisiko. 

Ud fra disse risikoniveauer skal de efterfølgende komme med forslag til risikohåndtering og interventioner, der kan sættes i værk for at beskytte og hjælpe patienten eller borgeren.

Indledningsvis får kursisterne et kort rids af patienternes forhistorie, og via videofilmede samtaler med tilhørende øvelser får de træning i samtaleteknik og i at spotte de forskellige risikofaktorer.  Derudover indgår fire podcasts i projektet.

Måske mere på vej

Dansk Selskab for Patientsikkerhed står for en igangværende evaluering af projektet. Her bliver der både set på, hvordan personalet tager imod e-læringen og på effekten af e-læringen.

​​​​ Da selvmord trods alt er relativt sjældne, vil det i evalueringen ikke give mening at måle på, om e-læringen har ført til færre selvmord. Men man kan se på, hvad den har betydet for adfærden hos det kliniske personale, fx i forhold til at udarbejde de kriseplaner, der er lagt stor vægt på i e-læringen, fortæller Kate Aamund.   

Evalueringen forventes at være færdig inden sommerferien næste år, og falder den positivt ud i forhold til adfærdsændringer hos personalet, vil der blive udviklet mere e-læring om selvmordsforebyggelse. Det er der enighed om i den nationale styregruppe.

​ Mit største ønske er, at vi får lavet yderligere tre cases: En børne- og ungecase mere, en case med en psykotisk patient og en case med en somatisk patient, siger Kate Aamund.

Projektet er finansieret af Det Nationale Partnerskab for Selvmordsforebyggelse under Sundhedsstyrelsen.​

​ ​Om e-læring om risikovurdering af selvmordstruede

E-læringen om risikovurdering af selvmordstruede er obligatorisk for ansatte i psykiatrien i de fem regioner, der kan tilgå den via de enkelte regioners læringsportaler.

Ansatte på somatiske afdelinger, praktiserende læger og ansatte i kommuner kan på eget initiativ tilgå e-læringen via hjemmesiden Selvmordsforebyggelse.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor