​​Barbara Collin, medicinstuderende på 5. semester, og læge i Børne - og Ungdomspsykiatrien Charlotte Witting Halitoglu fik en god snak om de mange muligheder for læger i psykiatrien - fra arbejdet med voksne til Børne- og Ungdomspsykiatrien og forskning.

Læge: "Hvis du vil gøre en forskel, så vælg psykiatrien"

​​De har alle valgt psykiatrien som speciale. Hvorfor? Hør hvad en overlæge, en forskningsassistent og en læge i Børne- og Ungdomspsykiatrien svarede, da der var karrieredag for kommende læger på Panuminstituttet.

Vent...

​Hvilke karrieremuligheder er der for læger, der vælger psykiatrien som speciale?

Mange! Læger fra Region Hovedstaden og Region Sjælland fortalte om deres egen karrievej i psykiatrien, da der var Karrieredag for kommende læger på Panuminstiututtet.

Også medicinstuderende med særlig interesse for psykiatrien var mødt op for at svare på spørgsmål fra deres medstuderende.


​Barbara Collin, 5. semester, og læge i Børne - og Ungdomspsykiatrien Charlotte Witting Halitoglu (th) Barbara vil gerne arbejde med børn og unge, og måske bliver det i psykiatrien.

"Jeg har aldrig følt, at jeg  har gjort så stor en forskel som med det speciale, jeg har nu."

Charlotte Witting Halitoglu, læge på Børne-og Unge-ambulatorium, Klinik Roskilde

- Jeg troede egentlig, jeg skulle være pædiater, men så kom jeg  i voksenpsykiatrien og siden i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Det megafede er, at det er så bredt: Det er fra  0-18 år og kan være alt fra  en baby, der ikke vil spise eller har tilknytningsproblemer til en gymnasieelev med mani eller psykose.

- I ambulatoriet, hvor jeg arbejder, følger jeg familierne over lang tid. På et sengeafsnit går det går lidt hurtigere, så man kan egentlig arbejde på den måde, man selv ønsker.

- Jeg har kun nattevagt to gange om måneden og får min nattesøvn, hvor jeg i pædiatrien havde 2-3 nattevagter om ugen. Det betyder, at når jeg har en fridag, så holder jeg rigtig fri – det er ikke en 'sovedag', som hvis man har arbejdet natten før.

- Jeg arbejder med de 0-10 -årige. De kan fx have OCD, angst, autisme eller begyndende depression. Vi arbejder hele vejen rundt om barnet, får lavet grundige undersøgelser og finder ud af, hvad familien har brug for. Vi samarbejder tæt med fx  kommune og skole om at lave nogle gode planer for børnene.

- Det sindssygt fede ved børne-og ungdomspsykiatrien er, at familierne oftest er motiverede, der er gejst og en masse gode vilje og samarbejde for at barnet skal få det bedre.

- Jeg har aldrig følt, at jeg  har gjort så stor en forskel som med det speciale, jeg har nu.


Helene Gjervig Hansen, forskningsassistent PC København, Gentofte.

"Jeg synes, forskning er sindsygt spændende, og vi skal bidrage med viden om det, vi gerne vil arbejde med."

 - Jeg begyndte at forske allerede under studiet og har altid interesseret mig for områder som arbejdsmedicin og psykiatrien. Jeg tog min KBU på en psykiatrisk skadestue og i Helsingør og fik derefter tilbudt en Ph.D på Gentofte. Her er jeg med til at undersøge, hvad der er sket med patienter med psykoser 20 år efter, de var i behandling.

- Jeg synes, forskning er sindsygt spændende, og vi skal bidrage med viden om det, vi gerne vil arbejde med. Der er så meget, vi ikke ved endnu, og der er rigtig gode muligheder for at forske i psykiatrien. Det er godt at have en fod både i forskningen og i klinikken, fordi det supplerer hinanden godt

- Der kan være en forestilling om, at man ikke bruger sin somatiske viden i psykiatrien, men jeg bruger hele tiden min lægefaglige viden. Vores patienter har også hjerte-karsygdomme, diabetes og kræft, og det er også vores opgave at spotte det.

- Jeg oplever, at det er et speciale, hvor folk hurtigt åbner sig, og man får nogle gode og spændende samtaler. Hvis man virkelig vil gøre en forskel, skal man søge psykiatrien. Vores patienter med svære psykiatriske lidelser dør 10-15 år tidligere end gennemsnittet, så her kan man virkelig være med til, at folk får et bedre liv.


Pernille Louise Prahl, Uddannelsesansvarlig overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrien, PC Nordsjælland

"I mit arbejde føler jeg virkelig, at vi gør en forskel."


- Jeg har så længe, jeg kan huske været overbevist om at jeg ville arbejde med børn og unge. Under socialmedicin på 10. semester blev jeg opmærksom på psykiatrien. Mit kliniske liv begyndte  i pædiatrien, men her savnede jeg at kunne følge patienterne over længere tid og jeg mødte børn, der havde udfordringer af social eller psykiatrisk karakter, men som jeg ikke kunne hjælpe. Det var meget frustrerende og utilfredsstillende.

- I Børne-og Ungdomspsykiatrien blev jeg tilknyttet et ambulatorium. Det var fedt at have ansvar for sine egne patienter, skabe og se resultaterne selv og følge problematikker til dørs.

- I mit arbejde føler jeg virkelig, at vi gør en forskel. Vi hjælper rigtig mange børn og unge, og langt de fleste fortsætter deres liv uden behov for forløb i psykiatrien.

- Det bedste ved jobbet er de gode samtaler. Når en familie eller en ung  går fra et møde med os og oplever, at de kan bruge det til noget. Det kan være store såvel som små fremskridt. Det kan være den næsten mirakuløse effekt af  ADHD-medicinen eller den angste skoleværgende, der lykkes med at komme hen og stå i skolegården en lørdag formiddag.

- Som uddannelsesansvarlig overlæge går jeg op i at forberede H- og I- læger på, at man stort set altid vil have uafsluttede opgaver når man går hjem. Det forventes ikke, at man er i bund med sine opgaver, når arbejdsdagen er omme. Det er en del af vores måde at arbejde på, så det skal man kunne være i. Jeg plejer at sige, at de skal træne deres 'hold-ud-muskel' og kunne lukke ned for arbejdet, når de har fri.


Solveig Dam Munch, medicinstuderende, 11. semester og Lasse Jørgensen, medlemmer af Psykiatrigruppen for Medicinstuderende - en gruppe studerende med særlig interesse for psykiatrien.


"Det er fedt, at man ikke bare kan tage en blodprøve og sige, hvad patienten fejler."

Solveig Dam Munch, medicinstuderende, 11. semester 

- Psykiatrien er et spændende speciale, fordi jeg interesserer mig for psyken og mødet med andre mennesker. Jeg er også interesseret i den biologiske side, der handler om signalstoffer og receptorer. Det er fedt, at man ikke bare kan tage en blodprøve og sige, hvad patienten fejler. Det handler meget om kommunikation og at stille de rigtige spørgsmål.

- Jeg synes, forskning er spændende og er meget åben for at prøve mange ting. Jeg har blandt andet været lægevikar i akutmodtagelsen på Bispebjerg og er i gang med at udforske mulighederne. 

- Jeg oplever, at der særligt er myter og forestillinger om psykiatrien for bachelorer – fx at patienterne ikke får det bedre, og alle er meget syge og psykotiske. Når deså er på kandidatuddannelsen, har de fået mere viden og erfaring, så der er en større åbenhed. Måske kender man selv én, der har haft angst, og man opdager, at psykisk sygdom kan være utrolig mange ting.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor