Lempede visitationskriterier til de særlige pladser træder nu i kraft

​De lempede krav betyder, at det nu bliver lettere for både kommunerne og regionen at indstille og visitere relevante patienter til en plads på afdelingen i Frederikssund.

Vent...

Den 1. april træder den nye lov om lempede visitationskriterier til de særlige pladser i Frederikssund i kraft. Folketinget har vedtaget loven for at sikre, at der bliver visiteret flere særligt udsatte borgere med behov for en specialiseret, stabil og helhedsorienteret indsats til de særlige pladser. Forventningen er, at dette kan være medvirkende til at reducere antallet af voldsepisoder og konflikter på kommunale bosteder og give tryggere forhold for både medarbejdere og de øvrige beboere på bostederne.

Sådan bliver visitationskriterierne lempet

For at kunne visitere en borger til en særlig plads, skal der fremadrettet være opfyldt tre faste kriterier samt minimum ét yderligere kriterium:

Faste kriterier:
Patienten vurderes at være eller i risiko for at blive til fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd,
patienten har eller må formodes at have en svær psykisk lidelse, og 
patienten har særlige sociale problemer.

Øvrige kriterier:
Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri, eller
Opholdet vurderes at være det bedst egnede for at kunne imødekomme den pågældendes særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder eventuelt misbrugsbehandling, eller
Opholdet på baggrund af en begrundet formodning vurderes at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

Regionen har nu også mulighed for at indstille borgere

Regionens medarbejdere med kendskab til patienter i målgruppen for de særlige pladser kan som noget nyt også anmode visitationsforummet om at indstille en patient til visitation. 

Formålet med denne nye ret er at få bragt den regionale psykiatris indsigt og viden om de enkelte patienters behov endnu bedre i spil ved vurderingen af relevante patienter i målgruppen. Konkret kommer det enkelte psykiatriske center til at blive ansvarlig for at koordinere sagsbehandlingen, oplyse sagen og bringe den ind i visitationsforummet. Formelt vil det dog stadig være patientens handlekommune, som træffer selve afgørelsen om visitation til en særlig plads.

Sekretariatet for visitationsforum kan kontaktes for mere information om visitationsprocessen ligesom Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside om de særlige pladser er opdateret med de nye regler. Der kan fra i dag også hentes en ajourført anmodningsblanket på hjemmesiden. 

Sekretariatet for visitationsforum i Region Hovedstaden kan kontaktes via følgende kontaktoplysninger:

Patrik Nilsson
Tlf.: 38 64 00 06 / 21 14 60 19
Mail: adm-visitationsforum.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor