Lundbeck-bevilling til projekt om skizofreni

Lundbeckfonden har bevilliget 7,6 mio. kr. til et projekt om genetisk diagnostik af skizofreni.
Forskningschef, ph.d. Thomas Werge, Psykiatrisk Center Skt. Hans' projekt har til hensigt at finde yderligere ændringer i arvemassen, der kan føre til skizofreni, at afklare om forskellige genetiske ændringer fører til forskellige typer af skizofreni, samt at introducere genetisk rådgivning, diagnostik og screening i klinisk praksis.

I 2008 offentliggjordes to uafhængige studier i tidsskriftet Nature, hvor man for første gang havde fundet konkrete ændringer i arvemassen, der kan forårsage skizofreni.

Resultaterne forklarer, hvordan skizofreni kan opstå spontant i familier, tidligere uramt af sygdommen, og i andre tilfælde nedarves i familier. De genetiske ændringer opstår under dannelsen af forældrenes kønsceller, for moderens vedkommende allerede i hendes fostertilstand, dvs. under mormoderens graviditet. 

Klinisk bliver det for første gang muligt at anvende en genetisk test til diagnosticering, genetisk rådgivning og screening af skizofreni.

Videnskabeligt giver resultaterne et unikt udgangspunkt for at studere konkrete sygdomsprocesser i hjernen, samt udvikle troværdige celle- og dyremodeller for skizofreni.
Redaktør