Lup 2016: Psykiatriens patienter er blevet endnu mere tilfredse med behandlingen

​Der er fremgang på flere parametre i årets LUP Psykiatri. Langt størstedelen af patienterne svarer positivt, når de skal vurdere det samlede indtryk. 

​Der er fremgang at spore i årets Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) i Region Hovedstadens Psykiatri. Især blandt indlagte patienter i voksenpsykiatrien er fremgangen tydelig. 93 procent af patienterne vurderer det samlede indtryk af deres indlæggelse som "godt" eller "meget godt". Det er en fremgang på fem procentpoint siden 2015.

Blandt de ambulante patienter i voksenpsykiatrien er tilfredsheden endnu højere. Her svarer 97 procent positivt på det samlede indtryk af psykiatrien. Et enkelt center, Psykoterapeutisk Center Stolpegaard, har endda fået 100 procent positive svar.

Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Anne Hertz er tilfreds med årets LUP.

- Det er positivt, at vi kan se fremgang i den samlede tilfredshed. Vi arbejder for, at det er patientens ønsker og behov, som styrer forløbet. Det tror jeg giver bedre behandling – og dermed også en større tilfredshed. Vi skal møde vores patienter med stor faglighed, men også med omsorg og respekt. Det synes jeg generelt, at vi lykkes godt med, selvom der bliver løbet stærkt. 

På vej mod løbende målinger af tilfredsheden

Også i børne- og ungdomspsykiatrien er der fremgang at spore, selvom antallet af besvarelser gør det mere usikkert. Især de ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien svarer positivt, når de skal vurdere det samlede indtryk, men også deres forældre er glade for forløbene. Dog er der en lille tilbagegang hos forældre til indlagte børn.

- Jeg synes det er flot, at vi også i børne- og ungdomspsykiatrien ser fremgang. Det er et område, hvor der er stor patienttilgang, og hvor de enkelte forløb kræver meget af vores klinikere. Der bliver gjort en meget stor indsats af vores medarbejdere, og LUP'en viser, at vi stadig formår at sikre stor tilfredshed med forløbene. Det er godt gået, siger Anne Hertz.

I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder man i øjeblikket med at få løbende tilfredshedsmålinger via tablets, som er at finde på alle centrene. Dette vil kunne give data fra afsnit og centre, som kan bruges til at vurdere, om det går den rigtige vej, og hvilke områder, som især volder udfordringer.

- I psykiatrien arbejder vi hver dag med data på en række områder, som giver afsnit, centre og hele hospitalet et overblik over, hvordan det går med en række nøgleparametre. Jeg håber, at vi med tabletmålingerne kan få en slags "løbende LUP-undersøgelse," så vi hele tiden kan se, hvordan det egentlig går med patienttilfredsheden. Det vil være et stort fremskridt, så vi løbende kan tilpasse os til brugernes ønsker slutter Anne Hertz. 


Redaktør