Mød psykiatriens skarpe detektiver

Du står over for en helt ny udfordring. Du har 50 minutter til at samle oplysninger og nå frem til den rette løsning. Det kunne lyde som introduktionen til et escape room. Men det er beskrivelsen af kerneopgaven for medarbejderne i Center for Visitation og Diagnostik, hvor mange patienter har deres første møde med hospitalspsykiatrien.

Vent...

​​De historiske hospitalsbygninger på Carl Nielsens Allé på Østerbro danner rammen om det første møde med Region Hovedstadens Psykiatri for alle de patienter, der ikke har akut behov for hjælp men bliver henvist af fx egen læge. Her sidder Center for Visitation og Diagnostiks godt 20 medarbejdere, der både tæller læger, psykologer, sygeplejersker og sekretærer.

På en samtale af ca. 50 minutters varighed skal de vurdere, om patienter er egnet til behandling i hospitalspsykiatrien, og hvilken hjælp der i så fald er den rette. Det stiller store krav til de ansattes faglighed.

- Du skal kunne lide at være lidt detektiv. Du sidder overfor et menneske, du aldrig har mødt, og så er det din opgave at fremskaffe og kategorisere en masse viden, så vi kan sikre den rette behandling, forklarer visitationschef Allan Lohmann-Olsen. Der er især to kompetencer, han vægter højt hos sit personale:

-  Man skal være skarp i sin psykopatologi - det skal sidde i skabet. Og så skal man kunne omsætte sin kliniske erfaring, så man hurtigt kan skelne patienternes udfordringer. Du kommer ikke her som nyuddannet. Det er den faglige del. På den relationelle del skal man kunne opbygge, anvende og afslutte en relation på 50 minutter. Det er ret krævende. Mange tror måske, der ikke er noget relationsarbejde, fordi vi kun ser patienterne i 50 minutter. Men jeg ser på det omvendt – det er enormt koncentreret, fordi vi har så kort tid til at skabe en relation.

​Visitationssygeplejerske Sonja Bech (tv.) og specialpsykolog i voksenpsykiatri Ann Nilsson (th.) er to af de ansigter, mange henviste patienter møder, når de møder op i Center for Visitation og Diagnostik.

Psykiatri er ikke bare en blodprøve

At være med til at afdække patienternes symptomer og behov er noget af det, der tiltaler specialpsykolog i voksenpsykiatri Ann Nilsson ved arbejdet i Center for Visitation og Diagnostik. Her startede hun for tre år siden efter at have arbejdet andre steder i psykiatrien siden 2001.

- Jeg brænder stadig for at hjælpe patienterne, og gør det nu på en anden måde end i mine tidligere ansættelser på f.eks. psykoterapeutiske ambulatorier og sengeafsnit.  Det er spændende at arbejde så intensivt med diagnostik og på den måde hjælpe patienterne videre i behandlingssystemet. Mange kommer her og beretter om pinefulde symptomer, de ikke har talt med andre om før eller ikke har fået tilstrækkelig hjælp til. Jeg oplever i høj grad, at det er at hjælpe, når jeg f.eks. kan fortælle et ungt menneske, der hører negativt kommenterende stemmer og føler sig overvåget, at det ikke er noget vedkommende skal klare alene, men at der findes behandling og udsigt til et liv uden samme lidelsestryk, fortæller Ann.

At ramme den rigtige diagnose kan være en udfordring ifølge visitationssygeplejerske Sonja Bech, der også har mere end 20 års erfaring fra psykiatrien.

- Vi har en klar opgave at løse: Afklare, om patienten har en psykisk lidelse, der kan behandles i hospitalspsykiatrien og om sygdommens sværhedsgrad og påvirkning af patientens funktionsniveau har et omfang, der kræver hospitalsbaseret behandling. Kompleksiteten er i mange tilfælde stor, og det kan være udfordrende at reducere hele symptombilledet til at kunne rummes i en enkelt diagnose. Her består opgaven i at vurdere, hvad der er mest presserende og dermed hvilket behandlingstilbud, der vil være relevant, forklarer hun og bliver suppleret af Ann Nilsson.

- I psykiatrien kan vi ikke bare få svar ved at tage en blodprøve. Så der er daglige udfordringer med at indkredse symptomer og finde de rette diagnoser. Vi sparrer meget med hinanden og samarbejder på tværs af faggrupper. Men det er ikke altid nemt, og der er sager, hvor det er svært at få informationen fra patienterne - de kan være angste, kede af det eller tilbageholdende af forskellige årsager – og det kræver at vi har gode både faglige og relationelle evner.​

Specialpsykolog i voksenpsykiatri Ann Nilsson taler hver dag med patienter for at matche dem med den bedste behandling i Region Hovedstadens Psykiatri.

"Her er jo slet ikke så slemt"

Udover en skarp detektivnæse stiller et job i Center for Visitation og Diagnostik også krav til de ansattes menneskelige egenskaber.

- Der er bygget mange forestillinger op gennem bl.a. pressen om, at psykiatrien er middelalderlig og farlig. Vi går meget op i at have en god reception, tage godt imod patienter og sikre, de får en god oplevelse. Vores personale ved godt, vi har en opgave med at sikre et godt første møde med psykiatrien og vise, at psykiatrien er et trygt og rart sted at komme, forklarer Allan Lohmann-Olsen.

Spørger man Sonja Bech, som hver dag bliver det første ansigt, som mange møder i psykiatrien, har hun indtryk af, at den opgave lykkes:

- De fleste, der kommer her, bliver positivt overraskede. De er tit anspændte og har sikkert skulle tage sig sammen for at søge den form for hjælp, vi kan tilbyde. Men så oplever de at blive indkaldt hurtigt, og at det slet ikke er så ubehageligt, som de troede. Jeg ser det som en stor del af mit job at skabe en afslappet stemning, men hvor patienterne stadig fornemmer, at det er professionelt, og vi tager dem seriøst.

Både Sonja Bech og Ann Nilsson har været vant til at følge patienter gennem længere forløb, da de arbejdede andre steder i psykiatrien. Selvom de nu ofte kun ser patienterne til en samtale, kan de stadig mærke, de gør en forskel.

- Det gælder især, når jeg taler med de unge på 18-19 år, som ikke er blevet udredt tidligere. Der åbner sig nogle verdener, som det er enormt spændende at få indblik i. Men også den aha-oplevelse, de kan få, når jeg spørger ind til nogle symptomer. Så spørger de: "Hvordan kunne du vide det?" Det er ofte en enorm lettelse for dem at finde ud af, der findes en diagnose og en behandling. Jeg føler virkelig, at jeg hjælper og gør en forskel, når jeg kan sende de unge godt af sted mod den rigtige behandling. De har stadig et langt liv foran sig, og meget kan rettes op, hvis de får hjælp tidligt i deres liv.

Center for Visitation og Diagnostik afholder årligt ca. 4-5.000 patientsamtaler, mens 20-25.000 af henvisningerne bliver håndteret administrativt – det vil sige, at patienten kan visiteres direkte på baggrund af henvisningen og ikke behøver møde op til en samtale. Du kan læse mere om centeret her.​

 Porten ind til Center for Visitation og Diagnostik i de historiske bygninger på Østerbro er mange menneskers første møde med hospitalspsykiatrien.​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor