Målrettet behandling til akutte psykiatriske patienter

​Region Hovedstadens Psykiatri udvikler og standardiserer de nye, psykiatriske akutmodtagelser. Psykiatrisk Center København er allerede godt i gang og glæder sig til at fortsætte arbejdet i nye rammer.

​En meget stor del af psykiatriens patienter ankommer akut, og de skal have let adgang til behandling på højt niveau døgnet rundt. Det tilbyder de nye akutmodtagelser.​

På Psykiatrisk Center København startede etableringen af en ny akutmodtagelse for to år siden. Strategien har fra start været, at sikre, at alle medarbejdere fik de nødvendige kompetencer og lærte at bruge forskellige scoringssystemer systematisk. På den måde får alle patienter en mere sikker og målrettet diagnostik og behandling.​
​​​​

Den nye psykiatriske akutmodtagelse i Glostrup er netop indviet. Her er én indgang til børn og unge, èn til voksne og én til patienter der ankommer med politi og ambulance. Foto: Helen Klingemann.

Behandlingen starter med det samme

Klinikchef Lars Martin Nielsen og udviklingschef Kristina Heuser fra Psykiatrisk Center København fortæller: ​

- Så snart patienten ankommer, laver vi en "360 graders gennemgang". Vi gennemgår systematisk både psykopatalogi, somatik og sociale parametre. Læger og sygeplejersker med behandlingskompetencer er i front i modtagelsen, og så har vi faste psykologer, socialrådgivere og fysioterapeuter tilknyttet akutafsnittet. Vi lytter til patientens egen beretning, og gennemgår grundigt hans situation ud fra fastlagte systemer. Vi er slet ikke i tvivl om, at det her er vejen frem. Intensive observations- og behandlingsforløb giver patienten mulighed for langt hurtigere at komme tilbage til sit eget liv igen.​​
Når en patient indlægges i akutafsnittet, tilknyttes han en kontaktpersonordning, der fungerer som en stafet, som videregives fra vagt til vagt alle døgnets 24 timer. Personalet har altså fokus på den enkelte patient døgnet rundt og kan vurdere, om der sker ændringer i hans tilstand. Når lægen møder ind om morgenen, får hun derfor en aktuel og præcis status på patienten og kan planlægge en målrettet behandling.

Den psykiatriske akutmodtagelse på Bispebjerg Bakke

I forbindelse med Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg etableres en psykiatrisk akutmodtagelse i helt nye fysiske rammer, der bl.a. betyder mere plads end i dag. De mange gode arbejdsrutiner og erfaringer fra den nuværende akutmodtagelse videreføres selvfølgelig til den nye. ​​

Der er netop bevilliget penge til byggeprojektet fra Region Hovedstaden, og byggeriet påbegyndes i 2014 og forventes at stå klar i 2025.

Standardiseringsarbejde bag de nye akutmodtagelser

Med udgangspunkt i visioner og rammer fra Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen arbejder Region Hovedstadens Psykiatri på at standardisere alle de psykiatriske akutmodtagelser i forbindelse med nybyggeri ud fra følgende principper:

  • En vellykket ankomst er nøglen til et godt forløb, og service og tilgængelighed ved ankomsten skal være i top. Ved nybyggeri er fokus på bl.a. parkeringsforhold, skiltning, separat indgang og venteværelse, central placering af sekretariat og personale, og behagelige fysiske rammer.
  • Ressourcerne i modtagelsen skal være tilstrækkelige til at sikre høj kvalitet i den akutte vurdering af patienten og det videre forløb. De faglige specialister skal være i front, så patienterne tilbydes en intensiv, velkvalificeret og hurtig udredning og behandling. 
  • For at sikre samarbejdet mellem personalet hhv. i modtagelse og på sengeafsnit, indrettes akutmodtagelserne med en modtagelse bestående af undersøgelsesrum og observationssenge, og et akutmodtageafsnit bestående af lukkede senge med maksimal liggetid på syv døgn. 
  • For at sikre en velkvalificeret og ensartet vurdering af patienten indføres"triagering", der via et spørgeskema kan hjælpe med til at vurdere patientens akutte tilstand. Der uddannes triagesygeplejesker i hver akutmodtagelse.
  • En døgnåben telefonisk (akut)rådgivning, der retter sig mod såvel patienter som pårørende og samarbejdspartnere ønskes etableret.
  • Samarbejde med somatikken skal styrkes, så helheden i patientforløbet sikres bedst muligt​​
    ​​​
Redaktør