Region Hovedstadens Psykiatri får ny professor i forebyggelse og tidlig behandling

​Den 1. marts 2020 tiltræder overlæge, ph.d. og dr. med. Maj Vinberg som professor og leder af forskningsenheden på Psykiatrisk Center Nordsjælland under Region Hovedstadens Psykiatri. Her skal hun forske i forebyggelse og behandling af de tidlige stadier af affektive lidelser som depression og bipolar lidelse.  

Vent...

​Hvis en af dine forældre har tilbagevendende depressioner eller bipolar lidelse, så er du i øget risiko for selv at udvikle psykisk sygdom. Det ved vi fra både nationale og internationale studier, men vi ved ikke, hvad det er for nogle faktorer der nedarves og dermed hvordan psykisk sygdom går i arv. 

- Vi mangler viden om, hvordan vi forebygger psykisk sygdom og behandler i de tidlige stadier af sygdommen. Derfor skal jeg forske i, hvordan vi undgår og forebygger udvikling af de mere alvorlige tilstande med mange tilbagefald, tab af funktionsevne og ikke mindst livskvalitet.  Det er tilstande der ikke alene berører det enkelte menneske, der har en svær psykiatrisk lidelse, men også deres nærmeste. Og desværre har vi endnu ikke skabt god evidens for, hvordan vi forebygger de alvorlige psykiatriske sygdomme, siger Maj Vinberg.

Når hun til marts næste år begynder som professor på Psykiatrisk Center Nordsjælland, kommer hun blandt andet til at forske i, hvordan man opsporer psykisk sygdom og sætter tidligt ind med en forebyggende behandling. I dag findes der ikke en sammenhængende behandling eller forebyggelsesstrategi til børn og unge af forældre med alvorlig psykisk sygdom, og dette område vil Maj Vinberg derfor gerne udvikle.

- Mit mål er at anvende de individuelle risikofaktorer for affektive lidelser klinisk og udvikle en samlet biomedicinsk, psykosocial forebyggende behandling tilpasset det enkelte menneske. Som psykiater med et stort hjerte i klinikken er det væsentligt, at vores forskning kan anvendes i den kliniske behandling og dermed bidrage til at gøre vores behandlingstilbud bedre.

Mai Vinberg1.png
Maj Vinberg har tidligere forsket i biomarkører for bipolar sygdom, og det er den forskning hun nu skal bygge ovenpå som professor.

Maj Vinberg har allerede bred erfaring med at forske i risikofaktorer for at udvikle psykisk sygdom. I 2006 forsvarede hun sin Ph.d. om udløsende og beskyttende faktorer ved affektiv lidelse. Her undersøgte hun tvillinger som var i risiko for at udvikle en affektiv lidelse, fordi deres medtvilling havde en affektiv lidelse. Tvillingerne blev fulgt over syv år og opfølgningsresultaterne var grundlaget for hendes doktordisputats, der blev forsvaret i 2016.

Lægelig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman, er glad for igen at få en professor med en meget solid akademisk og klinisk baggrund tilknyttet Psykiatrisk Center Nordsjælland.  

- Maj Vinberg kommer til at forske i et område, som fylder mere og mere i psykiatrien og hvor perspektivet er stort. I fremtiden kan vi måske lave individuelle risikoprofiler, så vi kan se, hvem der er i størst risiko for at udvikle psykisk sygdom, og efterfølgende udvikle skræddersyet behandling og mulighed for tidlig intervention til det enkelte menneske. Vi ønsker i videst muligt omfang at forebygge sygdommes opståen og deres progression, siger Ida Hageman.

P.t. er Maj Vinberg overlæge på Psykiatrisk Center Københavns matrikel ved Rigshospitalet, hvor hun bl.a. er tilknyttet et specialistteam indenfor affektive lidelser. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor