Malene skal undersøge digital selvskade: "Vi er nødt til at vide noget om de unges adfærd online for at kunne hjælpe"

​Malene Eiberg Jensen er til dagligt sygeplejerske på akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center Nordsjælland, men fra september kommer en stor del af hendes tid til at gå med at undersøge digital selvskade blandt unge. Hun har netop fået en bevilling på 2 mio. kr. til projektet. 

Vent...

Vi har stillet Malene Eiberg Jensen fire spørgsmål om hendes kommende forskningsprojekt i selvskade, som samtidig også bliver hendes ph.d.-afhandling.

Mange eksperter nævner sociale medier som en del af forklaringen på, hvorfor unge selvskader og i værste fald tager sit eget liv. Hvorfor er der behov for at forske i det?

- Som det er nu ved vi ikke tilstrækkeligt om adfærden. Det er ikke noget vi systematisk spørger ind til eller har udviklet gode, evidensbaserede standarder for. Vi er nødt til at vide noget om de unges adfærd online, for at kunne hjælpe dem bedst muligt, så deres selvskade netop ikke eskalerer og de i værste fald tager deres eget liv. På samme måde er det også vigtigt at få afdækket begrebets væsen og indhold for at vi alle er enige om, hvad vi snakker om. Digital selvskade er på mange måder blevet et begreb, som bruges i flæng om meget forskelligartet adfærd, såsom autotrolling, selfbaiting, deling af billeder med selvskade- eller selvmordsindhold, cybermobning m.m, så det handler i særdeleshed om operationalisering af begrebet. Jeg er selv i dialog med flere, som ved rigtig meget om dette område. Det er også med til at udvide min egen horisont. Bl.a. fik jeg for nylig forelagt en af dygtig kollega; "Mon det overhovedet skal hedde digital selvskade? Findes det? Eller er det de unges eksisterende sårbarhed de tager med sig på nettet." Det er da en super spændende tanke. Og netop også det forskningen kan - udvidelse af egen horisont og forståelse.

Hvordan forsker man i, hvordan sociale medier påvirker selvskade- og selvmordsadfærden blandt unge – er det ikke svært at måle?

- Det kan godt være udfordrende at måle. Det er bl.a. min vejledergruppe skal hjælpe med at finde den bedste løsning på inden projektets start i september 2021. Vi vil jo meget gerne vide noget om, hvor udbredt adfærden er. Det kan måles på flere måder - vi skal sammen finde den bedste.

- Det er dog heller ikke kun det, projektet er bundet op på. Det handler i mindst lige så høj grad om at blive klogere på og få afdækket eksisterende viden på området, både nationalt og internationalt. Og det handler, som tidligere nævnt, om begrebsafklaringen, som er så vigtig. For vores måde at tale om tingene på, er med til at definere dem. Og det handler om at få interviewet nogle unge mennesker, for også at få et kvalitativt bidrag til vores viden.

Hvad forventer du der kommer ud af ph.d'en i forhold til, at resultaterne kommer til gavn for de unge?

- Det er jo et emne der er virkelig oppe i tiden, så der er heldigvis flere der har en interesse i emnet, både på andre psykiatriske centre i Region Hovedstaden, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og selvskade, center for pædagogik m.fl., så der er langt flere kræfter end mig, der ser på området. Jeg håber, at vi sammen vil kunne skabe gode betingelser for fremtidige interventioner. Og jeg håber virkelig, at min egen ph.d vil kunne generere så meget viden om adfærden og den sårbarhed en del unge bringer med sig online, at det vil kunne bidrage til at danne grobund for nogle anbefalinger, en fremtidig intervention, en systematisk måde at kunne screene for adfærden på eller en anden type intervention der vil gavne de unge på sigt. 

Hvordan forbereder du dig?

- Jeg har fået lov til at sidde med til møder hos DRISP (Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, red.) Lotte Rubæk (leder af Team for Selvskade på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, red.), Britt Morthorst (post. doc. hos DRISP, red.), Kate Aamund (læge og forskningsleder på Psykiatirsk Center Nordsjælland og DRISP, red.), Maj Vinberg (professor på Psykiatrisk Center Nordsjælland, red.) m.fl. Dejligt at få så god en start og suge til sig hos nogle erfarne forskere på området. Jeg glæder mig helt vildt til at starte efter sommerferien.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor