Markant bedre rengøring på hovedstadens hospitaler

3 gange så mange rum på hospitalerne og fire gange så mange i psykiatrien lever op til regionens rengøringskrav i forhold til sidste år. Det viser en ny ekstern kontrolrapport.

Læs mere:

Markant forbedring på et år

På bare ét år er rengøringsstandarden på Region Hovedstadens hospitaler hævet markant: 3 ud af 4 lokaler lever nu op til de nordiske standarder, som regionen måler sin rengøring op imod. Ved en undersøgelse offentliggjort for ét år siden godkendte et eksternt kontrolbureau blot rengøringsniveauet i hvert fjerde af de undersøgte rum.

Ekstern kontrol

Det viser en netop offentliggjort ekstern konsulentrapport om rengøringskvaliteten på Region Hovedstadens hospitaler og Region Hovedstadens Psykiatri.

Udvalgsormand: En kraftpræstation

- Det er noget af en kraftpræstation af medarbejderne at skabe en så markant udvikling på så kort tid, og det er dejligt at se, at vores fokus på området har båret frugt hurtigere, end vi havde forventet. Sikkerheden for vores patienter skal være så høj som mulig, så de skal færdes i et rent miljø for at undgå infektioner, siger Flemming Pless (S), som er formand for Region Hovedstadens serviceudvalg, der blandt andet har overvåget arbejdet med at forbedre rengøringsniveauet på regionens hospitaler.

Fra 14 til 60%

I Region Hovedstadens Psykiatri er procentdelen af godkendte rum i samme periode gået fra 14 % til nu 60 %.

For 18 mio. kr. bedre rengøring

Siden den seneste eksterne rengøringsundersøgelse har regionsrådet i Region Hovedstaden bevilliget 18 millioner kroner til en intensiveret indsats på området. Pengene er bl.a. gået til mere uddannelse af personalet i rengøringsstandarderne og vejledninger i korrekt rengøring af medicinsk udstyr. Ifølge Region Hovedstadens kvalitetschef Inge Kristensen har det været med til at opbygge en helt anden kultur omkring rengøring:

Rengøring: en faglig disciplin

- Hospitalsrengøring er en faglig disciplin, som man ikke bare lige kan gå ind fra gaden og udføre. Vi er inde i en god udvikling, hvor vi har opbygget en bedre organisation på området og videndeler bedre om erfaringerne med den gode rengøring, forklarer Inge Kristensen.

Ikke helt i mål

Regionen er dog ikke helt i mål. Regionen har som målsætning, at 100 % af alle hospitalernes operations- og intensivstuer godkendes, mens 70 % af de øvrige rum godkendes. Sidstnævnte opfyldes på regionsniveau i den aktuelle rengøringsrapport, mens godkendelsesprocenten på operationsstuer er knap 82 % og 50 % på intensivstuer.

Tydelig forbedring i psykiatrien

Samtidig lever en tredjedel af regionens psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri op til rengøringskravene. Det var der ingen, der gjorde sidste år.

Kvalitetschef vil hæve niveauet yderligere

Kvalitetschef Inge Kristensen er fortrøstningsfuld i forhold til at hæve niveauet yderligere:

Udvikling ikke færdig
- Amager, Bornholm, Frederiksberg og Gentofte fik alle godkendt 100 % af deres operations- og intensivstuer, men de volder stadig problemer på andre hospitaler, der ellers får godkendt rigtig mange rum. Vi er derfor ikke færdige med at udvikle os, men nu ved vi, hvor meget vi kan flytte os ved at arbejde målrettet med tingene, siger Inge Kristensen.

Den vurdering deler Anne-Lise Schjønning, rengøringsauditor fra Dansk Cleaning Service, som står bag rapporterne:

Fokus på intensiv-stuer
- Personalet arbejder nu langt mere systematiseret med rengøring end tidligere, og størsteparten af de ikke-godkendte lokaler var meget tæt på at leve op til kravene. Vi kan dog se, at der stadig er brug for øget opmærksomhed omkring rengøring af behandlingsudstyr og rengøring tæt på patienten. Personalet er tilsyneladende stadig lidt nervøse for at røre ved noget forkert på udstyret eller træde patienten for nært, vurderer Anne-Lise Schjønning. Hun peger i den forbindelse på, at størstedelen af de ikke-godkendte intensivstuer havde patienter liggende.

Fakta om undersøgelsen

  • Som den eneste region får Region Hovedstaden rengøringsniveauet på sine hospitaler og i Region Hovedstadens Psykiatri kontrolleret af et eksternt firma.
  • Mellem 20 og 70 lokaler er blevet tjekket på hvert af regionens hospitaler
  • Lokalerne omfatter operations-, intensiv- og sengestuer, toiletter, afsnitskøkkener, indgangspartier, undersøgelsesrum og venteværelser/opholdsstuer.
  • Kontrollen foretages umiddelbart efter endt rengøring.

Yderligere oplysninger

  • Flemming Pless, formand for Region Hovedstadens serviceudvalg, tlf. 21 65 23 60
  • Inge Kristensen, kvalitetschef, Region Hovedstaden, tlf. 48 20 54 30
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.

 

Redaktør