Masser af lys og udsigt til skoven i ældrepsykiatriens nye lokaler på Psykiatrisk Center Hvidovre

​Tidligere på sommeren flyttede ældrepsykiatrisk afsnit til nyistandsatte lokaler. Patienterne er glade for de nye rammer, og har især bemærket hvor flot, lyst og indbydende der er, samt den flotte udsigt, de har fået.

​Haven er nyanlagt og benyttes allerede nu flittigt af patienterne, selvom den ikke er helt færdig endnu. Der er gjort et stort stykke arbejde for at sikre, at haven indbyder mest muligt til aktiviteter. Her kan afsnittets ældre patienter træne i at gå på forskellige typer underlag, såsom asfalt, grus, brosten, græs - og på længere sigt kommer der også trapper.


Udsigten til skoven og haven - som indbyder til aktivitet – er noget af det, patienterne er gladest for i de nye lokaler.

Omgivelserne indbyder til aktivitet
Forandringen i de fysiske rammer har blandt andet haft konkret betydning for en af de langtidsindlagte patienter, som er blevet mere aktiv. Tidligere sad han meget i en lænestol, men nu benytter han dagligt gangstien i haven, hvor han ser på skoven og i det hele taget følger han nu mere med i dagligdagen på afdelingen. De patienter, som tidligere har været indlagt og er kommet tilbage igen efter flytningen lægger især mærke til hvor flot og lys afdelingen er blevet samt de nye møbler. 


Den nye opholdsstue er indrettet med nye møbler, heriblandt flere lænestole end tidligere, hvor der kunne være lidt kamp om de bedste stole.


Personligt nøglekort til alle
Hver patient på afnittet får udleveret en nøglebrik med kodelås. Den kodes individuelt for den enkelte patient, så denne får udover adgang til sit eget værelse også får adgang til øvrige lokaler efter behov. Personalets kort er kodet på tilsvarende vis efter funktion. For eksempel giver de ansattes nøglebrikker kun adgang til medicinrummet, hvis der er tale om en ansat, der skal derind som en del af sit arbejde. Som back-up har alle medarbejdere desuden en nøgle, så de kan komme ind og ud ved tekniske problemer.

Pioneer
Da ældrepsykiatrisk afsnit er det første, som er flyttet til nye lokaler på Brøndbyøstervej, fungerer afsnittet også som et pilotafsnit, hvis erfaringer skal indsamles og bruges til de næste flytninger. 

Afdelingssygeplejerske Jeanet Jensen fortæller, at hun har en meget aktiv personalegruppe, som er gode til at tage fat i tingene af egen drift. Det betyder også, at de er gode til at gøre opmærksomme på de børnesygdomme, der følger med, når man flytter et helt afsnit til nye rammer. Jeanet foreslår en endnu tidligere inddragelse af afsnittenes medarbejdere som noget af det, der kan lette de kommende flytninger.

Op til, under og efter flytningen har der været behov for, at alle medarbejdere har varetaget opgaver udover deres almindelige arbejde og været fleksible for at få kabalen til at gå op. De har, med Jeanets ord "… ydet en kæmpe indsats, som de fortjener stor ros for".

Mulighed for lidt privatliv
Sygeplejerske Lise Holm Jørgensen fremhæver ligesom Jeanet haven, som hun synes er fantastisk og kun bliver bedre med tiden. Når patienterne sidder derude og bygningen er skjult bag den lille bakke, føles det næsten som at sidde i skoven. Det giver dem mulighed for at komme lidt på afstand sammen med deres pårørende. Lise nævner også, at de pårørende har været imponerede af låsesystemet, som de synes er ret smart. Hvis hun skulle pege på noget, man kunne lære af deres flytning, skulle det være, at man skal sørge for at kende sin patientgruppe til bunds, før man planlægger en flytning. De ældre patienter på afsnittet stiller for eksempel specielle krav til indretning i form af støttegreb på badeværelser og lignende.​


Redaktør