Med Botilbudsteamet på arbejde: En stor forskel for de allersvageste

​​Nogle af de mest udsatte borgere bor på kommunernes botilbud. De slås ofte både med sociale problemer, svær psykisk sygdom og misbrug, og selvom borgerne er kendt i både behandlings- og socialpsykiatrien er det vanskeligt at skabe et sammenhængende tilbud. Det skal et nyt udgående team lave om på – og efter ét års drift er tilbagemeldingerne fra både ledere og medarbejdere på begge sider entydigt positive.

Vent...

​Rikke Andersen og Mette Skoubo Pedersen fra Botilbudsteamet på vej op til en beboer

​Der er ikke så meget tvivl; Kurt har kun åbnet døren på klem og spærrer nærmest fysisk for adgangen ind til sin lejlighed. Han er høflig, men helt konsekvent i sin afvisning, for lige præcis i dag kan han ikke overskue at lukke hverken Mette Skoubo Pedersen eller andre indenfor. Til gengæld er det helt i orden, at Mette kommer igen på fredag og ser, om han er klar til at tage imod til dén tid. Sammen med sin kollega Rikke Andersen må sygeplejerske Mette Skoubo Pedersen fra Psykiatrisk Center Amagers udgående Botilbudsteam altså gå videre med uforrettet sag. Og dog:

- Det kan være lidt svært at se, men i virkeligheden er det her et stort fremskridt. Det har taget måneder overhovedet at få Kurt til at åbne døren for os, og for et år siden mødte han os med trusler, råbt ud gennem den lukkede dør, når vi bankede på, fortæller Mette på vej til dagens næste møde.Vi er på Københavns Kommunes botilbud Sundbygårdsvej på en tung og grå dag i slutningen af oktober. Her mellem skibbrudne skæbner, støvregn, ståltrapper og grå beton kunne man let forledes til en deprimerende og negativ stereotypi, men det ville ramme ved siden af virkeligheden. For stedet er ladet med en vilje til at forandre denne meget udsatte gruppe borgeres liv til det bedre. 

Brobygning mellem sektorerne

Psykiatrisk Center Amagers Botilbudsteam er et ud af i alt seks projekter under puljen Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning. Det har eksisteret siden oktober 2017, er en del af et fireårigt samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune og har knap 250 borgere fordelt på otte botilbud tilknyttet.

- Botilbudsteamet er et eksempel på brobygning mellem sektorerne. Vilkårene i behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien er meget forskellige – og ind imellem kan det være svært at forstå hinandens virkelighed. Derfor er det vigtigt, at vi rækker hen over forskellene og tilbyder vores kompetencer i den anden sektor, siger Kamma Rubin, afdelingssygeplejerske i Botilbudsteamet.

Tilbage på Sundbygårdsvej er Mette og Rikke nu midt i et møde. Sammen med en sagsbehandler fra Københavns Kommune, en medarbejder fra botilbuddet samt en af psykiaterne, tilknyttet botilbudsteamet, taler de om Johnny. Han er tidligere hjemløs, og har boet på Sundbygårdsvej gennem flere år. Hans psykiske sygdom er velbehandlet, men til gengæld bliver han somatisk dårligere og dårligere. Han er blevet blind og er ude af stand til selv at gå på toilettet, men har svært ved at samarbejde om at bruge ble.

Det er et vanskeligt møde. For selvom alle rundt om bordet er enige om, at Johnny er blevet så dårlig, at han burde bo på plejehjem snarere end et botilbud, så siger Johnny selv konsekvent nej til alt. Spørgsmålet er, om man skal gå rettens vej og flytte ham – for sit eget bedste – med tvang. Det er en dyr vej at gå for kommunen, og ikke nogen enkel beslutning at tage. Men efter en længere snak frem og tilbage ender det med, at de forskelle parter kigger på muligheder inden for egen sektor for så igen at mødes om en ny fælles plan. Simpelthen fordi det ikke kan forsvares rent menneskeligt bare at se til. 

En uvurderlig sparring

Mette og Rikke har deres faste gang på Sundbygårdsvej én dag om ugen – og dukker derudover op efter behov. Og behovet er der, understreger botilbuddets afdelingsleder Marco Somers: 

- Vi er meget glade for at byde Botilbudsteamet indenfor på Sundbygårdsvej. De byder ind med deres faglige ekspertise og en uvurderlig sparring med os omkring beboere med komplekse problemstillinger. De gør en enorm forskel for beboerne her, og det er blevet sådan, at jeg helt ærligt slet ikke kan forestille mig, at de ikke skulle være her.

Efter yderligere et par samtaler med beboerne, sidder Mette og Rikke nu rundt om et lille bord i et personalerum sammen med pædagog Sammy Gizani. Han vil gerne tale med dem om Benny – en ung mand fra Sundbygårdsvej, der lige nu er indlagt på Psykiatrisk Center Amager. Sammy er bekymret, for Benny bliver mere og mere apatisk og passiv. Meget hurtigt foreslår Mette et netværksmøde med den behandlende psykiater. Sammy billiger, så hun griber telefonen og får i løbet af minutter en aftale i stand den følgende mandag.

To forskellige verdner

- Botilbudsteamet har en fantastisk måde at være mellemled til behandlingspsykiatrien på. De gør mit arbejde meget tydeligere for deres kolleger, end jeg selv kan gøre. Selvom de hører til i behandlingspsykiatrien, så ser jeg dem som en slags neutral enhed, der fungerer som mit og mine kollegers talerør ind på den psykiatriske afdeling. Det er et unikt og meget positivt tiltag, siger Sammy. Og når Mette Skoubo Pedersen skal sætte ord på, hvad det er, Botilbudsteamet gør, er hun inde på det samme:

- I starten skulle jeg bruge tid på overhovedet at forstå opgaven i socialpsykiatrien, fordi den er så anderledes end det, vi er vant til i behandlingspsykiatrien. Vi koncentrerer os om den psykiatriske del, mens deres opgave er meget bredere. Det tog lang tid, før jeg forstod, hvorfor der blev talt så meget om rengøring og hygiejne på deres morgenmøder – indtil det gik op for mig, at det er, fordi de opgaver fylder enormt meget i hverdagen, siger hun og fortsætter: 

- Det er dem, der sammen med borgerne gør rent i lejlighederne. Dem, der hjælper med den personlige hygiejne, når man ikke længere selv kan komme på toilettet. De agerer socialrådgivere og alt muligt andet. Og så skal de også nå rundt om borgernes psykiske sygdom. Det er to meget forskellige verdner, og det forstår man ikke helt, før man har stiftet bekendtskab med dem begge.

Skrevet af Ulf Joel Jensen, freelancejournalist
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor