Medarbejdere med brugerbaggrund i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykatri- og socialudvalget har afsat 1,3 mio.kr.til ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund i døgnafsnit.
Det er en international ankerkendt metode at ansætte såkaldte ’peers’ i psykiatrien. ’Peers’ er medarbejdere, der selv er eller har været brugere af psykiatri, og som kan styrke de sundhedsprofessionelle medarbejdere i at arbejde mere brugerinvolverende og recoveryorienteret.

Samtidig kan medarbejdere med brugerbaggrund yde støtte og skabe erfaringsudveksling patient-til-patient.

Til at starte med vil ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund ske som et pilotprojekt på fire afsnit. Projektet evalueres inden udgangen af året, og der vil blive taget stilling til eventuel fremtidig udbredelse.
​​​​​
Redaktør