Medicinforbruget i hele Psykiatrien undersøges

Kritik fra nuværende og tidligere medarbejdere på Psykiatrisk Center Glostrup om medicindoser, fører nu til, at medicinforbruget undersøges i hele Region Hovedstadens Psykiatri.
Region Hovedstaden har besluttet, at undersøge brugen af antipsykotika og beroligende medicin i hele psykiatrien. Det sker, efter at Sundhedsstyrelsen har indledt en undersøgelse af brugen af disse lægemidler på Psykiatrisk Center Glostrup.

Klinisk medicin-taskforce nedsat

- Vi er blevet gjort opmærksomme på, at flere tidligere og nuværende medarbejdere fra Psykiatrisk Center Glostrup mener, at der på centret gives meget høje doser af præparaterne midazolam og zyprexa/olanzapin. Det er Sundhedsstyrelsen nu i gang med at undersøge, og vi afventer deres vurdering i løbet af fjorten dage, siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt.

I den forbindelse har direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri besluttet at undersøge medicinforbruget på samtlige psykiatriske centre.

- Direktionen har nedsat en medicin-taskforce bestående af eksperter på området, der skal analysere og vurdere data. Nu indhenter vi viden om, hvor mange patienter, der behandles med de forskellige præparater og i hvilke doser – og med hvilke lægefaglige begrundelser, doserne er givet. Taskforcen skal på den baggrund vurdere, om doseringer og brug er begrundede og forsvarlige ud fra et patientsikkerhedsmæssigt perspektiv, siger Peter Treufeldt.

Medicin er nødvendig i behandlingen

- Er der tilfælde af uhensigtsmæssigt medicinforbrug, skal vi ændre praksis med det samme. Vi har klare vejledninger på dette område, og det er selvfølgelig min forventning, at disse vejledninger overholdes. Er det ikke tilfældet, vil vi finde ud af, hvad der ligger til grund for overskridelsen og derfra beslutte, hvad der skal gøres fremover. Derudover vil vi selvfølgelig fortsat monitorere området tæt, så vi undgår tvivl om kvaliteten af vores behandling, siger Peter Treufeldt.

Peter Treufeldt maner dog samtidig til besindighed:

- Medicin er en afgørende del af psykiatrisk behandling, ikke mindst for den forholdsvis lille gruppe af akutte og meget forpinte patienter, der her er tale om. Vi skal passe på ikke at tale os op i et hjørne, hvor vi gør patienter og pårørende unødigt bekymrede.

De kritiske røster tages alvorligt

- Vores undersøgelse er foranlediget af kritiske udmeldinger fra såvel nuværende som tidligere ansatte på Psykiatrisk Center Glostrup. Vi har reageret på kritikken, fordi den omhandler patienternes sikkerhed og kvaliteten af behandlingen. Vi har i direktionen også fokus på den del af kritikken, der går på ledelsesmæssige problemer på centret – de nærmere omstændigheder bliver nu undersøgt og håndteret på Psykiatrisk Center Glostrup, siger Peter Treufeldt.

Redaktør