Metabolisk syndrom ved affektive lidelser

Scholar stipendiat i Region Hovedstadens Psykiatri vinder 1. plads i national prisopgave.

Metabolisk syndrom

1. pladsen i Danske Regioners årlige prisopgave i klinisk psykiatri gik denne gang til stud.med. Maiken Madsen. Maiken Madsen er scholar stipendiat på afd. O på Psykiatrisk Center København, og har med sin opgave om "Forekomst af metabolisk syndrom blandt patienter med affektiv lidelse" gennemført en empirisk undersøgelse på Kompetencecenter for affektive lidelser.

1.pladsen blev tildelt af et enigt bedømmelsesudvalg, som anser opgaven for at rejse en meget væsentlig problemstilling med stor sundhedsmæssig relevans og konsekvens, nemlig overdødeligheden blandt patienter med en psykisk sygdom.

Prisen

Prisopgaven er indstiftet i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Redaktør