”Nadja giver os et vigtigt realitetstjek”

​Recovery-mentor Nadja Grønbjerg Vrå og sygeplejerske Mai Lyndgaard fra PC København arbejder tæt sammen i hverdagen for at få patienten godt videre i livet. Et samarbejde, der kun er blevet stærkere de sidste år, hvor mentorerne er blevet en fast del af hverdagen. Den skepsis, de mødte i begyndelsen, er væk.

Vent...

​Sygeplejerske Mai Lyndgaard (tv) og recovery-mentor Nadja Grønbjerg Vrå (th) er tætte kolleger på afsnit 19.0 på PC København. Som recovery-mentor kan hun give håb videre til patienten, fordi hun selv er det levende bevis på, at man sagtens kan komme videre efter psykisk sygdom.

I lang tid troede hun, at stemmerne kom inde fra naboen. Men da de kommanderende stemmer til sidst fulgte med helt ude på gaden, blev hun klar over, at de kun fandtes i hendes eget hoved.

Da Nadja Grønbjerg Vrå som 29-årig fik diagnosen paranoid skizofreni og med ét var patient i psykiatrien, kunne hun godt have brugt at tale med én, der var kommet godt ud på den anden side.

- Selv om sundhedspersonalet var søde og rare og sagde, at 'alt bliver godt igen,' tænkte jeg: 'Hvordan kan du vide det? Det er jo mig, der hører stemmer, ikke dig', siger Nadja Grønbjerg Vrå, der var i fuld gang med at skrive speciale i kommunikation på RUC, da hun fik blev indlagt og fik diagnosen.

Sådan arbejder en recovery-mentor:

Recovery-mentorerne er 
tidligere patienter og er typisk ansat 20 timer om ugen. De indgår i det daglige arbejde på sengeafsnit og ambulante teams, hvor de støtter patienterne i deres recovery-proces. Blandt andet som en god samtalepartner, ved at facilitere gruppeforløb for patienter og være brobyggere i overgangsfaser.

                                                                                 Læs mere om recovery-mentorer 

Integreret i hverdagen

I dag har hun snart arbejdet i fem år som recovery-mentor på afsnit 19.0 på PC Københavns Bispebjerg-matrikel, der på grund af nybyggeriet midlertidigt er flyttet til Gentofte.

Hun mærker tydeligt, at anerkendelsen og forståelsen af hendes arbejde er vokset over årene, og Region Hovedstaden ansætter over det næste halve år 50 nye recovery-mentorer i psykiatrien, så der snart er over 100.

- Da jeg startede, var vi kun 20 mentorer og lidt et særsyn, som vores kolleger var lidt i tvivl om, hvad man kunne bruge til. Men vi har fundet en god opskrift på samarbejdet, og der er en større forståelse for, at vi spiller en vigtig rolle for patienternes recovery-proces, siger hun.

- Patienterne er vilde med Nadja. Hun giver i sig selv håb om, at man kan få det bedre, og håb betyder alt for recovery. 

Sygeplejerske Mai Lyndgaard, afsnit 19.0, PC København

"Du kan stadig meget"

Som recovery-mentor er hun en integreret del af hverdagen som sparringspartner til personalet og med til personalemøder og forstuegang. Hun kan også deltage i lægesamtaler, hvis patienten ønsker det.

Afsnittet har plads til 17 patienter, og mange vælger at tale med hende. 

Samtalerne handler om alt fra strategier til at håndtere angst og uro til alt det, der ikke er sygdom: Familie, fritidsinteresser og jobidentitet. Og gerne over et spil kort eller på en gåtur, så det ikke bliver for forpligtende.

- Når man er indlagt, er der mange mennesker, man er tvunget til at tale med: Lægen, kontaktpersonen og plejepersonalet. Men det er frivilligt, om man vil tale med mig. Det giver en anden fortrolighed og ligeværdighed, siger Nadja Grønbjerg Vrå.

Hun mistede selv håbet om at komme tilbage til et godt liv, da hun var indlagt, men har det godt i dag - uden medicin, med kæreste, job og bolig som de fleste andre. 

Hun drømmer om at komme til at bruge sin uddannelse inden for kommunikation, stadig inden for psykiatrien.

- Jeg er glad for, at jeg nu kan hjælpe andre og sige: 'Du kan stadigvæk mange ting – hvordan får du dine ressourcer i spil?'

Et vigtigt realitetstjek

I hverdagen arbejder hun tæt sammen med sygeplejerske Mai Lyndgaard, og samarbejde er et kodeord, er de enige om.

- Som sygeplejersker og SOSU-personale har vi ofte en dagsorden, når vi taler med patienten, der handler om sygdom og behandling. Men patienterne vil gerne behandles med respekt og ligeværd, og Nadja ser deres ressourcer. Det er godt at blive mindet om, siger Mai Lyndgaard.

Hun giver som eksempel, at Nadja finder ud af, at en patient tidligere har fundet stor glæde ved at være kreativ eller læse bøger. Så det kan man have fokus på i behandlingen, fordi aktiviteter, der er meningsfulde for patienten, kan være med til at støtte dem i deres recovery-proces.

Sygeplejersken ser recovery-mentoren som et vigtigt realitetstjek for personalet i hverdagen.

- For eksempel gør hun os opmærksom på, når vi omtaler patienten på en måde, der kan være stigmatiserende. Hun minder os om, at den store glasdør mellem patient og medarbejdere kan virke mere uoverkommelig, end vi lige tror. Nadja træder ind over den dørtærskel på vegne af patienten, siger Mai Lyndgaard.

Patienterne vilde med Nadja

Hun erkender, at der også var barrierer, da Nadja Grønbjerg Vrå blev ansat.

- I starten skulle vi lige finde ud af det, for selv om vi arbejder i psykiatrien, er vi også stigmatiserende: Hvad skulle hendes rolle være på afdelingen? Kunne man regne med, at hun mødte op regelmæssigt og den slags? siger hun, og griner lidt af det i dag.

Hendes skepsis er for længst lagt på hylden. Nadja er fuldt integreret i afdelingens arbejde, og hendes timetal skruet op fra 25 til 32 timer om ugen.

- Patienterne er vilde med Nadja. Hun giver i sig selv håb om, at man kan få det bedre, og håb betyder alt for recovery. Jeg ville ønske, at alle afsnit havde en recovery-mentor, for det viser sig, at der er stort behov for nogen at spejle sig i, siger Mai Lyndgaard.

Og afdelingens recovery-mentor giver ikke bare håb videre til patienterne, men også til kollegerne.

- Når man som jeg har arbejdet 15 år i psykiatrien, kan man godt nogle gange glemme de gode historier, hvor folk kommer videre. Dem minder Nadja os om.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor