Nu bliver det lettere at visitere borgere til de særlige pladser – men i Frederikssund er man bekymret

​Et flertal i Folketinget har besluttet at lempe visitationskriterierne til de særlige pladser, så der fremover kan visiteres flere patienter. På de særlige pladser i Frederikssund er man dog ikke begejstret. Med lempelsen risikerer man at åbne op for patienter, der ikke har en psykiatrisk diagnose og som derfor ikke hører til i hospitalspsykiatrien, lyder bekymringen blandt andet. 

Vent...

​Lige p.t. er 21 patienter indlagt på de særlige pladser i Frederikssund, mens 2 yderligere pladser er reserveret. 

De 150 særlige pladser blev etableret i sommeren 2018 for at stabilisere borgere med svære psykiske lidelser og eventuelt misbrug. Beslutningen om at oprette sengepladserne blev taget i kølvandet på de fem drab på de kommunalt drevne bosteder fra 2012-2017. Målet med pladserne er derfor også at forebygge vold og yderligere drab på bostederne. Pladserne er dog blevet kritiseret heftigt af blandt andre KL og Dansk Psykiatrisk Selskab, der peger på, at pladserne ikke løser problemerne og i øvrigt står tomme, mens kommunerne kaster penge ud a vinduet. 


Ved at lempe visitationskravene håber Sundhedsministeren og et flertal i Folketinget nu på, at pladserne bliver fyldt op. Det kan ske allerede fra 1. april, hvor de lempede krav træder i kraft. Ud fra et fagligt synspunkt er ledere på de særlige pladser i Frederikssund dog bange for, at lempelserne vil betyde, at man nu får patienter med anderledes problemstillinger end den nuværende patientgruppe, der hidtil har skulle leve op til alle seks visitationskrav. 

- Man åbner op for patienter der ikke hører til i hospitalspsykiatrien

Udviklingschef på PC Nordsjælland, Jacob Vagner Madsen, der har været med i hele forløbet af oprettelsen af de særlige pladser og tidligere har arbejdet som afdelingssygeplejerske og almindelig sygeplejerske i RHP, mener, at lempelserne på visitationskravene går for vidt. 

-  Når det ikke længere er et krav, at der skal være et behandlings- og rehabiliterende sigte og patienten samtidig ikke skal have en psykiatrisk diagnose, så er det svært at se, hvad de skal på et psykiatrisk hospital, siger Jacob Vagner Madsen og tilføjer: 

- Man åbner op for en gruppe der ikke hører til i hospitalspsykiatrien. Her synes jeg, det er vigtigt at stille spørgsmålet: Hvad er vores opgave som psykiatrisk hospital?  
jacob vagner.JPG

Det er vigtigt at stille spørgsmålet, om de nye patienter hører til i psykiatrien, mener Jacob Vagner Madsen.

- Politikere, kommuner og fagorganisationer har manglet tålmodighed 

Også ledende psykolog på de særlige pladser i Frederikssund Mette Hyldtoft er kritisk overfor lempelserne. Hun mener især, at der har manglet tålmodighed fra både politikere i Folketinget, kommunerne og de forskellige fagorganisationer og at lempelserne sker for at fylde tomme pladser. 

- Der er ikke nogen der har løftet den her opgave før, så vi skal have tålmodighed. Den tålmodighed har ikke været tilstede. Hvilket andet projekt i en behandlingssammenhæng har fået et halvt år til at bevise sig i? Mig bekendt er der ikke nogen kræftpakke, der kun har fået et halvt år til at leve op til formålet, siger Mette Hyldtoft og peger på, at der efterhånden er kommet flow i behandlingen og antallet af borgere der bliver henvist til en af de særlige pladser i Frederikssund. 

- Vi har 22 patienter i behandling nu og vi har tre mere på vej. Den behandling vi giver, kan vi se patienterne har gavn af, og det synes jeg er vigtigt at få med, siger Mette Hyldtoft og henviser i øvrigt til visitationsprocessen, som kræver ”ekstreme mængder af information”, som skal rundt forbi flere parter, inden man kan visitere en borger til de særlige pladser. 

- Det tager tid, det ved alle, forklarer hun. 
Mette Hyldtoft portræt 07.jpg

Ledende psykolog på de særlige pladser, Mette Hyldtoft.

Bekymret for at miste kompetente medarbejdere

Den sidste store bekymring ledelsen i Frederikssund har drejer sig om fastholdelse af medarbejdere. For når der bliver lempet på visitationskravene og nye borgere med anderledes problemstillinger kommer ind, så ændrer behandlingen sig også. 

- Vores medarbejdere er specialiserede i at behandle vores nuværende patientgruppe, der har komplekse problemstillinger med diagnoser indenfor det skizofrene spektrum. Hvis der kommer nye patienter, der måske ikke engang har en endelig psykiatrisk diagnose, så matcher opgaven med at behandle dem ikke medarbejdernes specialiserede kompetencer, siger Mette Hyldtoft og fortsætter:

- Det bekymrer mig derfor meget, om jeg kan fastholde behandlingspersonalet og samtidig bekymrer det mig også, om jeg kan stille med de rigtige kompetencer i forholde til den nye gruppe patienter, der nu er blevet åbnet op for. 

Jacob Vagner Madsen forventer klart, at lempelsen af visitationskravene betyder flere patienter, men han er bekymret for, om de kan behandle dem. 

- Hvis det ender med, at vi får patienter ind som medarbejderne ikke har kompetencer til at behandle, så bliver det opbevaring, og det har aldrig været hospitalspsykiatriens opgave, slutter han og henviser i øvrigt til det høringssvar som blev sendt til Sundhedsministeriet, hvor han sammen med RHP gjorde opmærksom på netop de her bekymringer. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor